Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Lucerkina buba (Phytodecta fornicata)
Na području delovanja RC Kikinda, lokalitet Kikinda vizuelnim pregledima uočeno je prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) na lucerištu. Indeks napada je 7,8.
Lucerkina buba ima jednu generaciju godišnje, monofagna je vrsta i napada lucerku. Odrasli insekti se hrane lišćem lucerke, ali su mnogo štetnije larve koje se javljaju kasnije.
Ukoliko je brojnost larava veća, mogu izazvati veće štete na lucerištima. Najveće štete su uglavnom pred prvi otkos.
 
Preporuka proizvođačima je da u narednom periodu redovno obilaze svoja lucerišta, kako bi mogli na vreme da urade tretman insekticidima ako je potrebno.