Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
Na području delovanja RC Kikinda setva ozimih useva privodi se kraju. Na manjem delu parcela koje su posejane u prvoj dekadi oktobra meseca usevi se nalaze u fenofazi razvoja 3-4 lista, dok se većina useva koji su posejani u drugoj i trećoj dekadi oktobra meseca usevi nalaze u fenofazi nicanja do faze razvoja 1-2 lista (BBCH 11-14).
 
 
velika slika                                   velika slika
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao što su siva pegavost lista (Septoria sp.); pepelnice (Erysiphe graminis) kao ni rđe (Puccinia sp.).
 
Međutim, na pregledanim parcelama kako iz ranijih rokova setve tako i u usevima koji su kasnije posejani gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite i dalje se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao i cikada (Cicadelidae).
 
 
velika slika                                velika slika
 
RC Kikinda je u prethodnom periodu dao preporuku o prisustvu pomenutih štetnih insekata kao i o merama njihovog suzbijanja (vidi preporuku od 26.10.2023.)
 
Na pojedinim parcelama pod ozimim kulturama registruje se i naseljavanje poljskih glodara pre svega miševa ali i poljskih voluharica pa se proizvođačima preporučuje pregled pogotovo uvratina i ivičnih delova parcele.
 
Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo aktivnih rupa od glodara na nivou praga štetnosti  (prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.
 
Prilikom upotrebe i stavljanja gotovih mamaka u aktivne rupe, obavezno je zatrpavanja rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.
 

Comments

There are no comments yet for this post.