Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Kruškina buva

Na punktu u Liparu,  kruške se nalaze u fazi 50%  listova obezbojeno (BBCH 95 ).

Vizuelnim pregledom zasada  registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 5,5. 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa daljim monitoringom ove štetočine.

Imago kruškine buve

Kruškina buva - polaganje jaja

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Viljamovka, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 00 (mirovanje), registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 0,8 i  jaja u indeksu napada 3,33.

S obzirom na visoke temperature u proteklom periodu, došlo je do aktivnosti prezimljujućeg imaga i početka polaganja jaja.

Hemijske mere se još ne preporučuju zbog najavljenog hladnog perioda koji će usporiti dalju aktivnost ove štetočine.

Slika1-zasad kruške u mirovanju

Slika2-jaje kruškine buve položeno u pukotine letorasta

Kruškina buva
Na području delovanja RC Vrbas, kruška, sorte Viljamovka se nalazi u fenofazi razvoja po BBCH skali 01(bubrenje lisnih pupoljaka). Vizuelnim pregledom registrovano je povećanje broja položenih jaja( sveže položenih i jaja pred piljenje), obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 12,5, kao i pojava imaga, u indeksu napada 3,25.Najavljivani porast temperature prouzrokovaće intenziviranje polaganja jaja, kao i piljenje larvi, tako da se proizvođačima preporučuje tretman insekticidima sa a.m. cipermetrin, kao što su Cipkord 20 SC, Notikor ili Crna mamba, u koncentraciji 0,03% da bi se smanjila populacija imaga, tj. polaganje jaja.
fenofaza razvoja kruške
 
jaja kruškine buve
Kruškina buva
Na lokalitetu u Liparu, kruška se nalazi u fenofazi po BBCH skali 87 - plodovi oko 50% konačne veličine. Vizuelnim pregledom zasada, registrovan je indeks napada jaja 4,76 i indeks napada mlađih larvi 20,23 obične kruškine buve, Cacopsylla piri. Imaga nismo uočili. U ovom zasadu u prethodnom tretmanu je korišćen insekticid sa a.m. hlorpirifos+cipermetrin, zbog velikog indeksa napada imaga. Za sada se ne preporučuje zaštita zasada kruške u ovom voćnjaku.
 
jaje obične kruškine buve
 
larva kruškine buve
 
Insekti u zasadu kruške
Pregledom zasada kruške, koja je tretirana 5.5. insekticidom Vertimec 018-EC(a.m.abamektin), 0,05% koncentracije uz dodatak mineralnog ulja, uočena su  imaga cikade, imaga Phylobius spp., larve kruškine galice, Dasineura pyri, larve eriofidnih grinja.
 
 
 
 
Phylobius spp.
 
cikada
 
simptomi na listu kruške , Dasineura pyri
larva galice kruške, pronađena ispod uvrnutih listova kruške.
 
 
larve erifidne grinje