Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Usevi ili zasadi
Šupljikavost lista trešnje i višnje (Blumeriella japii)

Na području RC Valjevo berba ranih i srednjih sorti trešnje je završena, dok je berba kasnijih sorti u toku.

Prilikom vizuelnog pregleda zasada trešnje na lokalitetu Klanica gde je berba završena, uočeno je prisustvo simptoma šupljikavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella japii).

Ovaj patogen primarne zaraze ostvaruje askosporama uglavnom tokom aprila, maja i juna (u zavisnosti od proizvodnih uslova, prvenstveno padavina koje iniciraju oslobađanje askospora) dok se sekundarno širi u letnjim mesecima (jul i avgust). 

Prvo se na licu listova uočavaju sitne crveno-ljubičaste pege, koje se kasnije šire. Tkivo u okviru pega nekrotira pa nastaje karakteristična šupljikavost listova. Ovaj patogen može dovesti do rane defolijacije biljaka.

Patogen prezimljava u opalom lišću, pa je sakupljanje i uništavanje opalog lišća jedna od agrotehničkih mera koja na manjim površinama može da postigne dobre rezultate. 

RC Valjevo će blagovremeno, po završetku berbe,  objaviti momenat za sprovođenje fungicidnog tretmana u cilju suzbijanja ovog patogena.

Mrka trulež plodova (Monilinia laxa) na trešnjama

Na području rada RC Valjevo, berba ranih i srednjih sorata trešnje je u toku, a kasne sorte trešnje se nalaze u fazi početak obojavanja plodova (BBCH 81).

 

Vizuelnim pregledom zasada trešnje, lokalitet Klanica, registrovano je prisustvo simptoma mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa).

Patogen prezimljava u rak-ranama u kori zaraženih grana i u mumificiranim plodovima koji se nalaze u krošnji ili na površini zemljišta. Vremenski uslovi sa povećanom vlažnosti u prethodnom periodu pogodovali su širenju ovog patogena u zasadu. Na mestu povrede ili rane na plodu pojavljuju se prvi simptomi u vidu okruglih, mrkih pega. Kako plovodi sazrevaju patogen se dalje razvija, tkivo ploda omeksava, dok je na površini plodova prisutna bela micelijska prevlaka. Inficirani plodovi se suše i mumificiraju, najčešće ostaju na granama ili opadaju na zemlju.

Mere suzbijanja obuhvataju agrotehničke i hemijske mere.

Agrotehničke mere podrazumevaju podizanje voćnjaka na manje vlažnim terenima, pravilna gustina sadnje,uklanjanje i spaljivanje zaraženih grana i grančica, uklanjanje i uništavanje zaraženih plodova.

Hemijske mere podrazumevaju primenu fungicida u fazama cvetanja i sazrevanja ploda, ukoliko postoji povoljnost uslova za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom.

 

Tokom ove proizvodne sezone, RC Valjevo je obavestio proizvođače o sprovođenju mera za zaštitu trešanja od navedenog patogena putem sledećih preporuka: