Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Monitoring kukuruza ( makroogled)
Monitoring kukuruza ( makroogled)

RC Požarevac  vrši  monitoring kukuruza (broj pregledanih klipova :100  / hibridu, na prisustvo oštećenja od insekata: Ostrinia nubilalis  i  Helicoverpa armigera , i prisustva fitopatogenih gljiva rodova Fusarium spp.  i  Aspergillus spp. )

 

Makroogled hibrida kukuruza

 

Lokalitet: Poljoprivredna škola

Predusev: Pšenica

Osnovno đubrenje: 200 kg/ha NPK 15:15:15 (20.10.2013.)

Predsetveno đubrenje: 200 kg/ha UREA (15.04.2014.)

Setva: 29.04.2014.

 

Datum očitavanja: 8.9.2014

 

 

 

 

R.br.

Hibrid

Broj

pregledanih

klipova

(BPK)

Broj klipova sa

oštećenjima od

insekata

(BKOI)

Broj klipova

sa simptom.

Fusarium

(BKSF)

Broj klipova

sa simptom.

Aspergillus

(BKSA)

Broj klipova sa

kombinovanim

oštećenjima

(BKKO)

Broj klipova

bez

oštećenja

(BKBO)

 

1.               

ZP-341

100

26

5

0

5

64

 

2.                

OS 398

100

18

7

0

3

72

 

 

 

3.      

NS 3022

100

27

4

0

3

66

 

4.                

Raiffeise - MIDIXX

100

23

2

1

3

72

 

5.               

DKC 4025

100

18

7

0

2

73

 

6.                

DKC 4608

100

31

6

0

7

56

 

7.                

ZP 427

100

23

6

0

7

64

8.                

ZP 434

100

24

5

0

4

67

9.

BC 418B

100

27

2

0

3

68

10.

BC Klipan

100

20

6

0

6

68

11.

BC 398

100

18

5

0

5

72

12.

OS Drava 404

100

24

1

0

2

73

13.

LG 35.40

100

29

4

0

4

63

14.

LG 34.75

100

34

5

0

4

57

15.

Raiffeisen ULYXXE

100

21

2

0

3

74

16.

NS 4020

100

6

3

0

4

87

17.

NS 4030

100

8

1

0

1

90

18.

NS 4051

100

22

1

0

1

76

19.

NS 4023

100

16

4

1

4

75

20.

DKC 5007

100

20

1

0

0

79

21.

DKC 4795

100

22

2

1

2

73

22.

Raiffeisen SENSOR

100

30

2

0

0

68

23.                

ZP 560

100

20

1

0

0

79

24.

ZP 555

100

8

2

0

1

89

25.

BC 582

100

26

3

0

3

68

26.

BC 574

100

22

2

0

2

74

27.

BC 532

100

22

2

0

3

73

28.

BC 564

100

20

3

0

2

75

29.

LG Agrister

100

34

3

0

3

60

30.                

LG 35.35

100

20

3

0

3

74

31.

Raiffeisen Cadixxio

100

22

3

0

3

72

32.                

Raiffeisen GASTI CS

100

14

3

0

0

83

33.

Raiffeisen ES Antalya

100

24

4

0

3

69

34.

Raiffeisen ES Garant

100

30

3

0

3

64

35.

OS 515

100

28

3

0

3

66

36.

DKC 5276

100

28

2

0

2

68

37.

DKC 5401

100

22

3

0

0

75

38.

NS 5051

100

24

3

0

3

70

39.

NS 5063

100

24

3

0

0

73

40.

NS 5083

100

20

2

0

0

78

41.

LG Aniss

100

32

3

0

2

63

42.

ZP 666

10

20

3

0

3

74

43.

Raiffeisen ES Valerio

100

28

3

0

3

66

44.

NS 6102

100

14

2

0

0

84

45.

DKC 6101

100

20

2

0

0

78

46.

ZP 606

100

12

4

0

0

84

47.

ZP 600

100

22

3

0

0

75

48.

NS Aleksandra

100

14

4

0

0

82

49.

NS 6030

100

22

3

0

3

72

50.

BC Dugi

100

16

2

0

0

82

51.

BC Ridjan

100

10

2

0

0

88

52.

NS 6010

100

20

3

0

2

75

53.

BC 678

100

10

2

0

0

88

 

Zapažanje: oštećenja od insekata ,  kao i prisustvo fitopatogenih gljiva, na 90% pregledanih klipova uočeno je na vršnom delu klipa.

 

Comments

There are no comments yet for this post.