Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar setva ozimog ječma i pšenice krenula je sa zakašnjenjem. Duži vremenski period bez padavina onemogućio je pravovremenu obradu parcela i setvu. U ovom trenutku setva je u toku, a na manjem procentu parcela koje su ranije posejane, usevi se nalaze u fazi od bubrenje semena završeno do faze dva lista razvijena (BBCH 03-12).

Vizuelnim pregledom ovih parcela uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 3% biljaka. Lisne vaši su značajni prenosioci virusa žute patuljavosti ječma (BYDU) na pšenici i ječmu i ukoliko dođe do infekcije u ranim fazama razvoja, može se očekivati značajnije smanjenje prinosa.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze svoje parcele po nicanju useva i prate pojavu ovih štetočina. Prag štetnosti je kada na parceli uočimo više od 10% biljaka sa lisnim vašima. U ovom trenutku brojnost je mala i hemijske mere se ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo cikada, aktivnih rupa od glodara kao ni simptoma bolesti na listu.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih kultura i o tome će blagovremeno obaveštavati proizvođače.

Comments

There are no comments yet for this post.