Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Crna trulež grožđa
Crna trulež grožđa
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).
 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokaciji Grljan uočeni su simptomi crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii). Kod pojedinih grozdova oštećeno je i do 40% bobica.

crna trulež

Ovaj patogen napada sve delove biljke list, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu svetlo-smeđih pega nepravilnog oblika oivičene tamno-mrkom zonom, a u okviru pega formiraju se crna telašca–piknidi. Na grozdu se javljaju prvo žućkaste mrlje koje obuhvate celu bobicu koja se na kraju suši. Patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima na čokotu ili na opalim bobicama na zemlji. Razvoju patogena pogoduju kišna proleća u vreme cvetenja loze.

Crna trulež grožđa se uspešno suzbija u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače vinove loze, a  koji imaju u sebi aktivne materije preventivnog delovanja (prema registraciji na bazi bakra ili kaptana). Zaštita se sprovodi u periodu od dužine lastara  10-15cm do početka šarka. Pored hemijskih, veoma su važne i agrotehničke mere i to: mehaničko uklanjane zaraženih lastara i grozdova sa čokota i njihovo uništavanje i obavezno zaoravanje ostataka bobica na zemlji oko čokota loze. 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u vinogradima.

Comments

There are no comments yet for this post.