Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
Na teritoriji RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvoja od početka bubrenja pupoljaka do faze vunenih pupoljaka (BBCH 01-05).

Vizuelnim pregledom vinove loze na lastarima je uočeno prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Simptomi se ogledaju u vidu srebrnastih zona na lastaru na kojima se nalaze piknidi (crna ispupčenja).

Prve infekcije vinove loze ovim patogenom nastaju u vreme pojave prvih listova vinove loze, kada su temperature iznad 10 Co u uslovima povećane vlažnosti.

Preventivne mere zaštite od ovog patogena podrazumevaju sledeće:

-Pri zasnivanju zasada koristiti zdrav sadni materjal.

-Pri rezidbi odstraniti sve zaražene lastare izneti ih i spaliti.

Hemijske mere podrazumevaju upotrebu preparata na bazi bakra ili mankozeba, pred najavljene padavine, u fazi pojave 1 do 2 lista vinove loze.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem razvoja vinove loze i vremenskih prilika i blagovremeno će obavestiti o primeni mera zaštite u cilju suzbijanja ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.