Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > breskva  

Web Part Page Title Bar image
breskva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.2.2024 ‎(1)
Rizik od monilioze kod ranih bresaka i nektarina28.2.2024 9:07Monilioza (Monilia laxa); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

U narednim danima nas očekuje početak cvetanja u breskvicima!

U regionu Beograda, na pojedinim lokalitetima vizuelnim pregledom breskvika utvrđena je kod ranog sortimenta faza: većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59). Prema trenutnoj prognozi, u najavi je talas visokih temperatura za ovaj period godine što će povoljno uticati na dalje odmicanje vegetacije, te se ulazak u faze cvetanja očekuje u narednih nekoliko dana.

Imajući u vidu padavine koje su u proteklom periodu imale izraženo lokalni karakter trebalo bi pažljivo pratiti vremensku prognozu jer u osetljivoj fazi cvetanja i u vlažnim uslovima postoji rizik od infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U slučaju najave padavina trebalo bi sprovesti preventivnu zaštitu u zasadima gde je otpočelo cvetanje. Registrovani fungicidi za ovu namenenu u zasadima u bresaka i nektarina su sledeći:

  • Akord, Lira (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (breskva)
  • Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (breskva, nektarina)
  • Pehar (pirimetanil) u količini 2 l/ha (breskva)
  • Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (breskva)
  • Ciprodex 0,05%, Neon, Diverto 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha (ciprodinil) (breskva)
  • Fontelis (pentiopirad) u količini 1,2 l/ha (breskva, nektarina)

Pri primeni fungicida potrebno je da se proizvođači pridržavaju upustava sa etikete. Takođe, potrebno je preduzeti sve preventivne mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

slika. Beli balon

 

velika slika                velika slika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 27.2.2024 ‎(1)
Zaštita zasada bresaka27.2.2024 15:23Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na područiju delovanja RC Valjevo zasadi bresaka se nalaze u fazi od početak bubrenja pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

Za pordručje Kolubarskog okruga  se za kraj nedelje najavljuju moguće padavine, koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman u skladu sa fenofazom razvoja biljaka, koja se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta razlikuje.

Kod sorti koje se još uvek nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka preporučuje se primena nekih od preparata na bazi bakra:

Ø  Funguran  OH (a.m. bakar – hidroksid) u koncentraciji primene 0,2-0,3% ili

Ø  Everest (a.m. bakar – hidroksid) u koncentraciji primene 0,6-0,8% ili

Ø  Bakarni oksihlorid (a.m. bakar - oksihlorid) u koncentraciji primene 0,75% ili

Ø  Cuproblau Z 35WP (a.m. bakar - oksihlorid) u količini primene 2kg/ha.

Kod sorti kod kojih se utvrdi pojava "zelene tačke" preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Ø  Agrociram ili Diziram (a.m. ciram) u koncentraciji primene 0,25%-0,35% ili

Ø   Fiesta, Delan 700 WG ili Galileo (a.m. ditianon) u koncentaciji  primene 0,75% ili  

Ø   Sylit 400 SC (a.m. dodin) u koncentraciji primene 0,15-0,25%.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 23.2.2024 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća23.2.2024 15:30Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi breskve i nektarine se zavisno od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta nalaze se u u različitim fazama razvoja pupoljaka, od bubrenja do pojave zelene tačke.
 
Najavljeni porast dnevnih temperatura ubrzaće napredovanje vegetacije, a padavine najavljene za vikend mogu dovesti do infekcije patogenom prouzrokovačem kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans). U zasadima u kojima se utvrdi da je došlo do kretanja vegetacije, odnosno do pojave zelene tačke ili zelenih uskih listića, za zaštitu se preporučuje primena nekog od sledećih preparata: a.m. dodin, preparat Syllit 400 SC u konc. 0,15-0,25%, a.m. ciram, preparat Agrociram ili Diziram 76 WG, u koncentraciji 0,25-0,35% ili a.m. ditianon, preparati Fiesta, Delan 700 WG ili Galileo u konc. 0,075%.
 
U zasadima koji se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra: a.m. bakar hidroksid, preparat Kocide 2000 u komc.0,25-0,3% ili ili Everest u konc.0,6-0,8%, a.m. bakar sulfat, preparat Cuproxat u konc.0,25-0,35% ili a.m. bakar-oksihlorid, preparat Bakarni oksihlorid u konc.0,75%.
 
Šljive, višnje i trešnje se nalazi u fazi od mirovanja do različitih faza bubrenja pupoljaka. U cilju dezinfekcije nakon obavljene rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala ekonomski najvažnijih patogena preporučuje se fungicidni tretman primenom nekog od preparata na bazi bakra. U cilju smanjenja populacije prezimljujućih formi insekata može se dodati neki od preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin 3-4%, Nitropol 1,3 %).
 
Tretman je najbolje sprovesti u najtoplijem delu dana sa većom količinom vode.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 22.2.2024 ‎(5)
Zaštita breskve i nektarine22.2.2024 22:11Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na područiju delovanja RC Kraljevo zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi od početak bubrenja pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

velika slika

Dnevne temperature koje su iznad proseka za ovo doba godine ubrzaće razvoj biljaka, a obzirom da su najvaljene padavine za vikend, postoji rizik od infekcije poruzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se preporučuje da obilaze zasade i sprovedu tretman u skladu sa fenofazom razvoja.

Kod sorti koje se još uvek nalaze u fenofazi bubrenja lisnih pupoljaka preporučuje se primena nekih od preparata na bazi bakra:

·         Funguran  OH (a.m. bakar – hidroksid) u koncentraciji od  0,2-0,3% ili

·         Everest (a.m. bakar – hidroksid) u koncentraciji od 0,6-0,8% ili

·         Bakarni oksihlorid (a.m. bakar - oksihlorid) u koncentraciji od 0,75% ili

·         Cuproblau Z 35WP (a.m. bakar - oksihlorid) u količini  2kg/ha

Kod sorti kod kojih se utvrdi pojava "zelene tačke" prepeoručuje se primena nekog odregistrovanih fungicida:

·          Sylit 400 SC (a.m. dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili

·          Agrociram ili Diziram (a.m. ciram) u koncentraciji 0,25%-0,35% ili

·          Fiesta, Delan 700 WG ili Galileo (a.m. ditianon) u koncentaciji  0,75%

 

Region: Kraljevo
Zaštita breskve i nektarine22.2.2024 14:37Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na terenu RC Ruma zasadi breskve i nektarine se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazi od bubrenja do pucanja lisnih pupoljaka  i pojave “zelene tačke”.

 

 velika slika

 

Porast dnevnih temperatura u narednim danima će ubrzati dalji razvoj pupoljaka, a s obzirom na najavljeno nestabilno vreme sa  padavinama za vikend postoji rizik od infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) u ovim osetljivim fazama. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i tretman u skladu sa utvrđenom fenofazom razvoja.

 

Ukoliko se utvrdi pojava “zelene tačke” ili zelenih uskih listića preporučuje se primena nekog od fungicida registrovanih za primenu po kretanju vegetacije:

 

·        (a.m. ciram)  Agrociram 0,25-0,35% ili Diziram 76 WG 0,25-0,35%,

 

·         (a.m. dodin) Syllit 400 SC 0,15-0,25% ili

 

·         (a.m. ditianon) Delan 700 WG, Galileo ili Fiesta 0,075%.

 

Kod sorti koje se još uvek nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra, kao što su:

 

Funguran OH (0,2-0,3%), Fungohem SC (1%), Kocide 2000 (0,25-0,35%), Everest (0,6-0,8%), Bakarni oksihlorid 50 (0,75%), Curenox 50 WP 1,5-2 kg/ha, Cuprablau Z 35 WP 2 kg/ha, Cuproxat (0,25-0,35%).

 

Tretman treba sprovesti pre najavljenih padavina, u najtoplijem delu dana, uz veću količinu vode.

Region: Ruma
Zimski tretman voća22.2.2024 13:47Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (Taphrina pruni); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Visoke temperature u prethodnom periodu inicirale su kretanje vegetacije u zasadima voća, a prognozira se i nastavak ovakvog temperaturnog režima. Pravo je vreme za zimski tretman voća.

 

Trešnje, višnje i šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi od početak do kraj bubrenja lisnih pupoljaka.

 

Zimski tretman voća  je veoma značajna preventivna mera kontrole velikog broja patogena i štetočina voćaka u vreme mirovanja i pred samo kretanje vegetacije. Brojni insekti, grinje, prouzrokovači biljnih bolesti prezimljavaju u voćnjacima i to najčešće: ispod kore drveta, na granama i grančicama, ispod ljuspica pupoljaka.

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala brojnih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, kao i smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetočina, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom registrovanih preparata na bazi bakra i mineralnih ulja.

 

Preporučuje se temeljno „kupanje“ stabala uz što veći utrošak vode. Treba voditi računa da sredstvo za zaštitu prodre do pazuha pupoljaka i svih mesta prezimljavanja patogena.

Breskve i nektarine se nalaze u različitim fazama razvoja pupoljaka do pojave prvih listića. O merama zaštite u breskvicima, više na linku.

Napomena: Primena preparata na bazi bakra u koštičavom voću moguća je samo do početka pucanja pupoljaka, u suprotnom može doći do fitotoksije!

Region: Svi regioni
Zaštita breskve i nektarine22.2.2024 8:00Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Kruševac u zavisnosti od sorte, nadmorske visine i ekspozicije terena, zasadi breskve i nektarine se nalaze u različitim fazama razvoja pupoljaka (od  bubrenja  do razmicanja pupoljaka i pojave zelene tačke).

Trenutne temperature koje su iznad proseka za ovo doba godine će dovesti do bržeg kretanja vegetacije. Najavljene padavine za naredni period (za dane vikenda), mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i utvrđivanje faze razvoja pupoljaka i naspram toga primena hemijskih mera zaštite:

U zasadima gde se uočava "zelena tačka", preporuka je da se izvrši fungicidni tretman pre padavina nekim od preparata:

 

Syllit 400 SC/Floxy SC (a.m.dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili

Agrociram (a.m.ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% il

Diziram 76 WG (a.m.ciram) u koncentraciji 0,3% ili

Fiesta, Galileo, Delan 700 WG (a.m.ditianon) u koncentraciji 0,075%.

U zasadima koji se nalaze u fazama bubrenja pupoljaka , pre padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra.

Tretman treba sprovesti pre najavljenih padavina, po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana.

Region: Kruševac
Zaštita breskve i nektarine22.2.2024 6:51Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Beograda i Mladenovca zasadi bresaka su u različitim fazama  razvoja pupoljka i razvoja lista (BBCH 03-10).

Bubrenje i otvaranje pupoljaka je osetljiva faza u razvoju breskve,a prognozirane padavine za nastupajući vikend, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju bresaka gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Preporuka je, da se, breskve i nektarine u fazi bubrenja lisnih pupoljaka zaštite primenom preparata na bazi bakra:

Fungohem SC  u koncentraciji primene 1%

Funguran OH   u koncentraciji primene 0,2-0,3% ili

Kocide 2000 u koncentraciji primene 0,25%-0,35%  (a.m. bakar-hidroksid) ili

Bakarni-oksihlorid 50 u koncentraciji primene 0,75% ili

Curenox 50 WP u količini primene 1,5-2 kg (a.m. bakar-oksihlorid)

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji primene 0,25%-0,35%.

 

Kod bresaka i nektarina koje su u fazi “zelene tačke” ili zelenih uskih listića, preporuka je da se zaštita sprovede nekim od fungicida:

Agrociram u koncentraciji primene 0,25-0,35%, Diziram 76WG u koncentraciji primene 0,3% (a.m.ciram)  ili

Syllit 400 SC (a.m.dodin ) u koncentraciji primene 0,15-0,25% ili

Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (a.m.ditianon) u koncentraciji primene 0,075%.

 

Tretman bi trebalo sprovesti u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu i svakako pre najavljenih padavina.

slika

velika slika                          velika slika

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 21.2.2024 ‎(5)
Zaštita breskve i nektarine21.2.2024 16:08Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
Na području delovanja RC Jagodina zasadi breskve i nektarine se zavisno od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u fenofazi od početka pa do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).
 
 
Visoke temperature u ovom periodu ubrzale su razvoj pupoljaka, pa se proizvođačima preporučuje obilazak zasada i utvrđivanje faze razvoja.
 
U zasadima gde je u toku bubrenje lisnih pupoljaka se preporučuje pre najavljenih padavina (za dane vikenda) primena preventivnog fungicidnog tretmana protiv prouzrokovača kovrdžavosti lista (Taphrina deformans) nekim od registrovanih preparata na bazi bakra, a u zasadima gde je došlo do razmicanja i pucanja pupoljaka i pojave ,,zelene tačke", primena nekog od registrovanih preparata na bazi cirama, dodina ili ditianona:
 
 - Agrociram (a.m.ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili
 - Diziram 76 WG (a.m.ciram) u koncentraciji 0,3% ili
 - Syllit 400 SC/Floxy SC (a.m.dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili
 - Fiesta, Galileo, Delan 700 WG (a.m.ditianon) u koncentraciji 0,075%.
 
Sprovođenje fungicidnog tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, po mirnom i suvom vremenu i sa većom količinom vode.
Region: Jagodina
Zaštita breskve i nektarine21.2.2024 14:41Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Negotin zasadi breskve i nektarine se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od početak bubrenja pupoljaka do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

faza razvoja

velika slika

Za region Negotina najavljene padavine krajem ove nedelje u osetljivim fazama bubrenja lisnih pupoljaka i pojave uskih zelenih listića, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom koja prouzrukuje kovrdžalost lista breskve (Taphrina deformans).

Trenutne i najavljene temperature vazduha koje su iznad proseka za ovo doba godine utiču na brže kretanje vegetacije i razvoj biljaka. S toga se proizvođačima preporučuje obilazak zasada i utvrđivanje faze razvoja bresaka i nektarina.

Kod sorata gde se registruje bubrenje pupoljaka, pre najavljenih padavina, preporučuje se tretman zasada preparatima na bazi bakra:

 -Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%  ili

 -Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3%  ili

 -Kocide 2000 (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35%  ili

 -Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Kod sorata koje se nalaze u fazi „zelena tačka“, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

 -Syllit 400 SC (a.m. dodin) u koncentraciji 0,15-0,25%   ili

 -Diziram 76 WG (a.m. ciram) u koncentraciji 0,3%  ili

 -Agrociram (a.m. ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

 -Delan 700 WG, Galileo (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,075% ili

-Fiesta (a.m. ditianon) u količini 0,75-1 kg/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana, po mirnom vremenu bez vetra.

 

 

Region: Negotin
1 - 10 Next