Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Prisustvo poljskih glodara u regionu Vranja
Prisustvo poljskih glodara u regionu Vranja

Na području delovanja RC Vranje vizuelnim pregledom parcela pod višegodišnjim zasadima, kukuruzom, lucerkom i pašnjacima utvrđeno je prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Mirotus arvalis) u vrlo niskoj brojnosti (kategorija I).

Suvo i toplo vreme bez padavina u ovom periodu godine pogoduje razvoju poljskih glodara. Do povećane brojnosti u poljima može doći ukoliko su prisutni lako dostupni izvori hrane. Velike štete mogu naneti mladim voćnim zasadima i novoposejanim usevima. S obzirom da se uskoro očekuje jesenja setva ozimih useva preporuka proizvođačima je obilazak parcela i praćenje aktivnih rupa od glodara.

Za određivanje brojnosti poljskih glodara koristi se sledeća skala:

Kategorije

Brojnost

Br.rupa/ha za poljskog miša

Br.rupa/ha za poljsku voluharicu

I

Vrlo niska

Do 10

Do 10

II

Niska

10-50

10-500

III

Srednja

50-500

500-5000

IV

Visoka

500-2000

5000-20000

V

Vrlo visoka

2000-10000

20000-50000

 

Ukoliko se utvrdi prisustvo glodara na nivou praga štetnosti, za poljskog miša od 10 do 50 aktivnih rupa po ha i za poljsku voluharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po ha (II kategorija brojnosti) preporučuje se primena hemijskih mera zaštite, tj. primena registrovanih rodenticida ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe koje obavezno treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

U cilju suzbijanja i kontrolisanja brojnosti preporuka je i primena mehaničkih mera zaštite, zaoravanje žetvenih ostataka, izbegavanje redukovane obrade zemljišta, blagovremena setva i žetva sa što manje osipanja zrna.

RC Vranje nastavlja sa praćenjem aktivnosti poljskih glodara i u slučaju povećanja njihove brojnosti će izvestiti o tome.

Comments

There are no comments yet for this post.