Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Eska vinove loze
Eska vinove loze

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi šarak bobica do omekšavanje bobica (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom pojedinih vinograda registrovani su simptomi eske vinove loze na pojedinačnim čokotima.

Eska je kompleksna i veoma destruktivna bolest vinove loze. Najčešće se javlja u uslovima toplije klime, suvog i toplijeg vremena. Ovo oboljenje nastaje delovanjem više gljiva kao prouzrokovača, koje udruženim delovanjem kada se nađu u unutrašnjem delu čokota izazivaju truljenje i sušenje vinove loze.

Eska se u vinogradima manifestuje kao hronični i akutni oblik bolesti. Hronični tip je češći  i odlikuje se sušenjem i opadanjem lišća a akutni tip se ispoljava iznenadnim sušenjem (apopleksijom) čokota. Simptomi se javljaju na listovima, lastarima i bobicama. Na listovima dolazi do gubitka hlorofila i promene boje. Centralni nerv na listu zadržava zelenu boju a između nerava se javljaju izdužene žute ili crvenkastosmeđe nekroze. List dobija specifičan izgled ,,tigrovih šara,, uvija se, suši i opada pre kraja vegetacije. Bobice se napravilno razvijaju, ne sazrevaju blagovremeno, pucaju i suše se. Na zeljastim delovima biljke simptomi se ne manifestuju svake godine.

Na poprečnom preseku inficiranog čokota prisutan je centralni oštećeni deo svetle boje, meke konzistencije okružen tamnom zonom tvrdog drveta. Čokoti sa simptomima bolesti mogu da žive više godina, posle nastupa akutna apoplektična faza i iznenadno sušenje. Infekcija najčešće nastaje prilikom rezidbe, pogotovo primenom oštre rezidbe ili kroz povrede nastale kao oštećenje nakon grada.

U cilju zaštite od ovog patogena najvažnije je sprovoditi preventivne mere i to: sadnja sertifikovanih loznih kalemova, prilkom rezidbe ne praviti velike rezove, tokom rezidbe dezinfikovati alat, makaze i drugi pribor 70%-tnim alkoholom sa ciljem sprečavanja širenja bolesti, nastale rane od rezidbe premezivati kalemarskim voskom a orezane delove izneti iz vinograda i spaliti i ukloniti i uništiti zaražene čokote iz vinograda.

Comments

There are no comments yet for this post.