Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Eriofidna grinja lista maline (Phylocoptes gracillis)
Eriofidna grinja lista maline (Phylocoptes gracillis)

Na području delovanja RC Vranje malina se u zavisnosti od lokalitete, ekspozicije terena nalazi u fazi razvijen jedan list do faze vidljivih šest listova (BBCH 11-16).

Pregledom listova maline pod binokularom registrovano je prisustvo zimskog imaga  eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis).

Na slikama su simptomi oštećenja na listovima maline iz prethodne vegetacije.

Eriofidne grinje prezimljavaju  kao odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. U toku vegetacije na naličju lista grinja obrazuje više generacija i na listu se može naći u svim razvojnim stadijumima od kraja aprila pa sve do kraja novembra. Temperaturni minimum potreban za aktiviranje prezimljujućih ženki je 11°C, kada sa otvaranjem pupoljaka migriraju na lisne peteljke i naličje listova najpre dvogodišnjih a kasnije i jednogodišnjih izdanaka. Kada temperatura vazduha dostigne 25°C počinje polaganje jaja.

Simptomi oštećenja od eriofidne grinje na malini se manifestuju na listovima u vidu svetlozelenih mrlja na početku ishrane a kasnije se šire, zahvataju veliku površinu i poprimaju svetlozelenu do žutu boju. Usled jačeg napada može doći do pojave mehura na naličju lista i kovrdžanja listova.

Najefikasniji pristup u suzbijanju se ogleda u praćenju vremenskih prilika i aktivacije grinje posle zimskog mirovanja, ondosno migracije prezimljujućih ženki na mlade listove i izdanke do pred cvetanje maline (kraj aprila i polovina maja). Za hemijsko suzbijanje se koriste registrovani akaricidi: Abastate , Kraft 1,8 EW, Vetrimec 0,18 EC (a.m.abamektin) u koncentraciji  0,075-0,1% uz dodatak okvašivača.

Sa najavom toplog vremena, očekuje se i pojačana aktivnost grinje kada se i preporučuju hemijske mere zaštite. Tretman bi bilo najbolje sprovesti pre nego što započne polaganje jaja tj. pre nego što temperature vazduha dostignu 25°C.

Comments

There are no comments yet for this post.