Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Cikada Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Cikada Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području rada RC Užice, zasadi vinove loze se nalaze u fazi  od početak cvetanja,  do faze punog cvetanja (BBCH 61-65).

Radi se o malim površinama zasada i vinjagama u okviru okućnima, jer se na teritoriji  Zlatiborskog okruga vinova loza ne gaji na većim površinama.
Vizuelnim pregledom  pojedinačnih čokota vinove loze, na lokalitetu Sevojno,  uočene su larve  prvog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja, a jedini domaćin joj je vinova loza. Razvoj pomenute cikade se odvija u 5 larvenih stupnjeva, s tim  da su larve od trećeg stupnja prenosioci fitoplazme  Flavescence doree, prenosioca zlatastog žutila vinove loze.
Za sada se ne  preporučuje hemijski  tretman.
 RC Užice nastavlja sa praćem cikade Scaphoideus titanus

Comments

There are no comments yet for this post.