Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Lisne vaši u ozimim strnim žitima
Lisne vaši u ozimim strnim žitima

Na području rada RC Užice još uvek traje setva ozimih strnih žita, a na parcelama koje su posejane u optimalnom roku usevi  ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi od dva do četiri lista razvijeno (BBCH 12-14).


 


Vizuelnim pregledom parcela sa poniklom pšenicom i ječmom, uočeno je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae) na do 6 % biljaka. Lisne vaši usevima mogu naneti direktne štete prilikom ishrane, sisanjem biljnih sokova, i indirektne jer imaju ulogu vektora fitopatogenih virusa. Infekcija  virusima je naročito destruktivna za useve u ranim fazama razvoja, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled zasejanih parcela radi utvrđivanja prisustva i brojnosti navedenih štetočina.

Obzirom da su registrovane brojnosti  lisnih vaši ispod praga štetnosti, koji u ovoj fazi razvoja iznosi 10% biljaka naseljeno jednom ili više vaši, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Za naš region se od vikenda najavljuju niže temperature, sa jutarnjim mrazom, što će uticati na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

Prisustvo cikada, poljskih glodara i biljnih bolesti za sada nije uočeno.

RC Užice nastavlja sa praćenjem useva ozimih strnih žita.

 

Comments

There are no comments yet for this post.