Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Aktivnost poljskih glodara na teritoriji rada RC Užice
Aktivnost poljskih glodara na teritoriji rada RC Užice

Na području rada RC Užice, vizuelnim pregledom useva, višegodišnjih zasada, okopavina i neobrađenog zemljišta, na nekim parcelama su registrovane aktivne rupe, koje ukazuju na povećanu brojnost poljskih miševa  (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).
Navedenim štetočinama odgovara suvo i toplo vreme kakvo trenutno vlada u proizvodnji.Najveće brojnosti poljskog miša (u kategoriji od niske do srednje) su uočene u  lucerištima, pašnjacima i utrinama, dok su brojnosti poljske voluharice u kategoriji niske brojnosti.
Za sada, u višegodišnjim zasadima nisu uočene aktivne rupe.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled svojih useva i zasada radi utvrđivanja prisustva i brojnosti glodara, kako bi blagovremeno bile preduzete mere suzbijanja, i kako ne bi došlo do prenamnoženosti i većih šteta.
Pored agrotehničkih mera  (blagovremena setva, žetva, zaoravanje biljnih ostataka...), od hemijskih mera se na lucerištima i utrinama, gde se uoče aktivne rupe  iznad praga štetnosti (ll kategorija i više),  preporučuje se primena registrovanih rodenticida (na bazi cink fosfida).

Tabela za određivanje kategorije brojnosti glodara
:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa /ha

poljska voluharica

poljski miš

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000


Comments

There are no comments yet for this post.