Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Prisustvo fuzarioza klasa u usevima pšenice i ječma
Prisustvo fuzarioza klasa u usevima pšenice i ječma

Na području rada  RC Užice usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama od razvića ploda  (BBCH 73-77).

 

fuzarioza na klasu ječma

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita, na više lokaliteta, registrovani su simptomi  šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova se kreće, kod ozimog ječma  od 2 do 20% , dok se zaražena površina klasa kreće od 2 do 40%, dok se kod ozime pšenice procenat zaraženih klasova kreće od 5-30%, a zaražena površina klasa iznosi od 2-50%.

Uslovi koji su vladali u proizvodnji u fazi cvetanja i nalivanja zrna, sa obilnim padavinama, povećanom vlažnošću vazduha i optimalnim temperaturama, kao i izostanak hemijskih mera zaštite na pojedinim parcelama, su doveli do infekcija klasova gljivom koja prouzrokuje šturost klasa pšenice i ječma.

Simptomi su u vidu roze prevlake na klasu, zrna su štura, sitnija, slabije nalivena, a zaraženi klasovi su usled odumiranja slamasti, žute boje.

Osim što prouzokovač fuzarioze klasa dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna, ova gljiva ima i sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da prilikom žetve izvrše podešavanja na kombajnu kako bi štura zrna bila izbačena, kao i dublje zaoravanje žetvenih ostataka.

Comments

There are no comments yet for this post.