Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Suva trulež uljane repice
Suva trulež uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fazi od 4 do 9 i više listova razvijeno (14-19 BBCH).


Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na najstarijim listovima na do 13% biljaka. Simptomi su u vidu suvih, sivo-pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama.

 

velika slika

 

Infekcija ovim patogenom se može ostvariti tokom cele vegetacije pri povoljnim uslovima (prisustvo vlage, minimalna temperatura za klijanje spora 4°C,  optimalna temperatura za razvoj bolesti 20-24°C). Bolest se prvo javlja na donjim, najstarijim listovima, a zatim se širi na gornje listove. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj ovog patogena bolest se može proširiti i na stablo i koren prouzrokujući rak. Ukoliko su zaražene mahune, zrno je naborano, prevremeno sazreva i smanjena je masa zrna, što se odražava na prinos.


Prag štetnosti za ovog patogena iznosi 35-40% zaraženih biljaka (EPPO standard (PP 2/8(1)). S obzirom na trenutni nivo prisustva simptoma hemijske mere zaštite se ne preporučuju. 

Comments

There are no comments yet for this post.