Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice
Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, na nižim nadmorskim visinama, na teritoriji Novog Pazara,  još uvek je u toku setva  ozime pšenice, dok se usevi iz ranijih  rokova setve  nalaze u fazama nicanja pa do 1-2   razvijena lista. 

 

Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), setva se planira  u narednom periodu.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na  lokalitetu   Polokce   (Novi Pazar),  registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae)   na do 5% biljaka.

 

 

Po EPPO standardu PP 2/11(1) prag štetnosti za primenu insekticida je 10% biljaka naseljenih štetnim insektima. Proizvođačima se preporučuje da u ovom periodu redovno pregledaju useve na prisustvo ovih štetočina.

 

Prisustvo cikade  Psammotettix alienus  nije uočeno.

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima  ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.