Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) u zasadima maline
Prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) u zasadima maline

Na području delovanja RC Novi Pazar,vizuelnim pregledom zasada maline na lokalitetu Polokce, Vranovina i Bele Vode (opština Novi Pazar); na lokalitetu Šušure (opština Sjenica) i Ribariće (opština Tutin), u zasadima maline registrovano je prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 
 

Simptomi se se prvo ispoljavaju na dvogodišnjim izdancima, a kasnije i na jednogodišnjim. Zaraza počinje na donjem lišću, na naličju listova, u vidu svetlo-sivih pega kružnog oblika sa tamnijom nijansom po ivici.  Jako zaraženo lišće žuti, dobija svetlosmeđu boju i opada pre vremena. Zaraza se zatim širi  prema vrhu. Usled jake zaraze dolazi do prevremene defolijacije, izdanci maline postaju manje otporni na niske temperature i druge faktore spoljašnje sredine što dovodi do smanjenja prinosa.

Hemijske mere zaštite maline od navedenog patogena sprovode se zajedno sa suzbijanjem prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline  (Didymella applanata).

Preventivne mere kontrole u cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena su:

·         rezidba i uklanjanje zaraženih mladara,

·         sakupljanje i zaoravanje opalog lišća.

Comments

There are no comments yet for this post.