Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisustvo jaja kukuruzne sovice u usevu paprike
Prisustvo jaja kukuruzne sovice u usevu paprike
Na području delovanja RC Novi Pazar tokom vizuelnih pregleda useva paprike na otvorenom koji su u fenofazi razvoja lista, od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-19), na dva lokaliteta Šaronje i Vranovina, (opština Novi Pazar), utvrđeno je prisustvo položenih jaja pamukove (kukuruzne) sovica (Helicoverpa armigera) na do 1 % biljaka.
 

 

Pamukova (kukuruzna) sovica (Helicoverpa armigera), je migratorna, polifagna  vrsta, koja može da nanese velike štete na plodovima povrća, soji, duvanu, suncokretu, kukuruzu i drugim gajenim biljkama. Veoma je značajna štetočina u proizvdnji paprike, a najveće štete prave larve koje se hrane generativnim organima biljaka.  

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma, i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.