Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)
Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području delovanja RC Novi Pazar, na lokalitetu Bele Vode, u zasadima maline registrovano je prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

Prvi simptomi ovog oboljenja se javljaju na najmlađem lišću, na naličju listova, u vidu svetlo-sivih pega kružnog oblika sa tamnijom nijansom po ivici. U centralnom delu pege, na licu lista obrazuju se piknidi. Patogen se širi konidijama koje se obrazuju unutar piknida. Sa razvojem bolesti, pege se uvećavaju i dolazi do njihovog spajanja. Jako zaraženo lišće žuti, dobija svetlosmeđu boju i otpada pre vremena. Zaraza počinje na donjem lišću pri osnovi izdanka i širi se prema vrhu. Usled jake zaraze dolazi do prevremene defolijacije, izdanci maline postaju manje otporni na niske temperature i druge faktore spoljašnje sredine što dovodi do smanjenja prinosa. Patogen prezimljava u opalom lišću u peritecijama i na izdancima maline u formi piknida.

Hemijske mere zaštite maline od navedenog patogena sprovode se zajedno sa suzbijanjem prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline  (Didymella applanata).

 Preventivne mere kontrole u cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena su:

·         rezidba i uklanjanje zaraženih mladara,

·         sakupljanje i zaoravanje opalog lišća.

Comments

There are no comments yet for this post.