Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Novi Pazar, sadnja ranih sorti krompira pomerena je za početak  aprila meseca, i zavisi od vremenskih uslova (optimalna temperatura zemljišta 120-150 C). Sadnja krompira namenjenog za jesenju proizvodnju tek treba da bude u narednom periodu i zavisiće prvenstveno od vremenskih uslova.

Krompirov moljac (Phtorimaea operculla) je najznačajnija štetočina, posebno za jesenju proizvodnju krompira. Pred setvu, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere kontrole u cilju sprečavanja šteta od moljca:

-Sadnja sorti krompira sa kraćim vegetacionim periodom, zato što su sorte sa dugom vegetacijom najugroženije.

-Za sadnju se koriste neoštećene i zdrave krtole. Krtole koje imaju simptome napada od krompirovog moljca treba izbaciti i uništiti.

-Optimalna dubina sadnje je 15 cm (duboka sadnja).

-Formiranje visokih bankova čiju kompaktnost treba održati tokom vegetacije.

-Primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda.

Comments

There are no comments yet for this post.