Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Puževi golaći u plastenicima
Puževi golaći u plastenicima

Na području delovanja RC Novi Pazar  usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze  vidljiva prva cvast  do faze vidljiva druga cvast (BBCH 51-52).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike u plasteničkoj proizvodnji uočeno je prisustvo puževa golaća kao i šteta usled njihove ishrane. 

 

 

 

 

Puževi golaći koji su najštetnije vrste kod nas pripadaju familijama Limacidae i Arionidae.

Štete prave izgrizanjem lisne mase i plodova, a štete mogu da naprave  i na nadzemnim delovima biljke. U plasteničkoj proizvodnji povrća mogu biti izuzetno štetni.

Kako su aktivni noću da bi se zaštitili od isušivanja često se i ne primeti njihovo prisustvo. Međutim, njihovo prisustvo se može uočiti po sluzavim srebrnkastim tragovima koje ostavljaju za sobom.

Preko dana borave u pukotinama  u zemlji, ispod listova ili drugim skloništima.

Mere kontrole puževa golaća u plastenicima podrazumevaju redovnu kontrolu vlage, redovno provetravanje, kao i primenu sistema za navodnjavanja kap po kap (na taj način vlaga se  usmerava ka gajenoj biljci i ne širi po celoj površini plastenika  što sprečava stvaranje povoljnih uslova za boravak puževa).

Pored ovih preventivnih mera, preporučuje se i sakupljanje puževa u jutarnjim i večernjim časovima kao i tokom kišnih dana i zaprašivanje oko ugroženih površina raznim sredstvima u prahu koja izazivaju dehidrataciju puževa, prekomerno lučenje sluzi što ih onesposobljava za kretanje (pepeo, živi kreč i dr.).

U našoj zemlji ima nekoliko registrovanih limacida za suzbijanje puževa:

Pužomor pelete Fe na bazi gvožđe-fosfata (5 g peleta/m² ravnomernim raspoređivanjem peleta po površini između redova biljaka ili postavljanjem peleta na gomilice u ranim jutarnjim ili večernjim satima ili pred kišu, nema toksikološki značajnih svojstava koja podležu klasifikaciji te nema karencu);

 

Limacidi na bazi metaldehida: Carakol 1g mamaka/m²,  Metash 3 300g granula/m² i Push 5 100g granula/m² (karenca za povrće i krompir je 21 dan, na tretiranim površinama najmanje 7 dana nakon tretiranja ne treba dozvoliti pristup domaćim životinjama, tretiranu površinu ne treba obrađivati 21 dan posle primene, maksimalno se može koristiti dva puta sa intervalom od 14 dana).

Comments

There are no comments yet for this post.