Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanje RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se zavisno od rokova setve  i nadmorske visine, nalaze u različitim fazama bokorenja: od prvo do treće stablo vidljivo  (BBCH 21-23).

  

Vizuelnim pregledom useva na više lokalitete i na različitim nadmorskim visinama nije  registrovano  prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo štetočina.

Prilikom vizuelnog pregleda nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

               

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar  usevi ozime pšenice se , u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze tri lista razvijeno (BBCH 13) do faze šest listova razvijeno (BBCH 16).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti i štetočina.

Takođe,  vizuelnim  pregledom useva nije registrovano  prisustvo aktivnih rupa od glodara : poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve usevi ozime pšenice nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze dva lista razvijeno (BBCH 12) do faze četiri lista razvijeno (BBCH 14).

 

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice na lokalitetima  Pešterske visoravni (opština  Sjenica) i Polokce (opština Novi Pazar) nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Takođe, vizuelnim pregledom na ovim lokalitetima nije utvrđeno prisustvo štetočina (cikada i lisnih vaši).

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem stanja ozime pšenice.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice  se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u fazi od pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10 ) do faze dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetima Polokce i Vranovina, nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti i nije registrovano prisustvo štetočina (lisne vaši i cikade).

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi pšenice se nalaze u fazama bokorenja, od treće do četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 23-24).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetu  Požega, nije uočeno prisustvo simptoma bolesti: pepelnice žita (Erysiphe egraminis), rđe (Puccinia spp.) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.