Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice  se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u fazi od pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10 ) do faze dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetima Polokce i Vranovina, nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti i nije registrovano prisustvo štetočina (lisne vaši i cikade).

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi pšenice se nalaze u fazama bokorenja, od treće do četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 23-24).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetu  Požega, nije uočeno prisustvo simptoma bolesti: pepelnice žita (Erysiphe egraminis), rđe (Puccinia spp.) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.