Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Pamukova (kukuruzna) sovica (Helicoverpa armigera)
Pamukova (kukuruzna) sovica  (Helicoverpa armigera)

Na teritoriji delovanja RC Loznica usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-81).


Na feromonskim klopkama postavljenim na lokalitetetu Banjevac beleže se ulovi imaga pamukove  sovice (Helicoverpa armigera), a vizuelnim pregledom listova uočena su jaja navedene štetočine.

Ulov sa feromonskih klopki
Jaje pamukove sovice

Pamukova sovica je migratorna vrsta koja u naše krajeve dolazi sa vetrovima iz toplih krajeva. Izrazito je polifagna štetočina jer se hrani sa preko 250 različitih biljnih vrsta.

Štetne su larve koje se ishranjuju vegetativnim i generativnim organima biljaka. U našim krajevima, redovno se javlja tokom letnjih meseci i štete nanosi u usevima paprike, paradajza, kukuruza, boranije, kupusa i dr.

U usevima paradajza najveće štete nanose gusenice koje se ubušuju unutar ploda, prljaju ga izmetom i on postaje tržišno neupotrebljiv.

Ženke polažu jaja pojedinačno ili u manjim grupama na listove i plodove. Jaja su u početnim fazama razvoja bela, zatim tamne kako se razvijaju i pred piljenje dobijaju braon krem boju sa tamnijim oreolom.

U trenutnim vremenskim uslovima embrionalni razvoj može da potraje svega nekoliko dana, tako da se sada preporučuju redovni obilasci useva i pregled na prisustvo jaja.

Preporuka o hemijskim merama kontrole štetnih organizama u usevu paradajza može se pogledati na ovom linku.

Comments

There are no comments yet for this post.