Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
 
Na području RC Jagodina usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve nalaze u fazi od klijanja i nicanja do faze razvijena tri i četiri lista (BBCH 09-14).
 
 
  Usevi ječma i pšenice
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.
Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3%, kao i simptomi sočivaste pegavosti lista (Rhyincosporium secalis) na do 2% biljaka.
 
 
 
   Simptomi pegavosti lista ječma
 
U usevima pšenice i ječma registruje se smanjena aktivnost lisnih vaši (Aphididae) i cikade Psammotettix alienus, a vremenske prilike u narednom periodu uticaće nepovoljno na razvoj i širenje patogena i insekata, pa se njihovo suzbijanje u ovom periodu ne preporučuje.
Na pojedinim  parcelama, najčešće gde je bila redukovana predsetvena obrada, registruje se prisustvo aktivnih rupa poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).
 
 
 
 
  Aktivne rupe poljskih glodara
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa, i da po postizanju praga štetnosti (za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500/ha), primene neki od registrovanih rodenticida na bazi cink-fosfida postavljanjem gotovih mamaka u aktivne rupe uz obavezno zatrpavanje istih da ne bi došlo do trovanja ptica i divljači.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.