Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Na području RC Jagodine usled nepovoljnih vremenskih uslova setva ozimih useva pšenice i ječma još traje. Usevi posejani u prethodnom periodu nalaze se u fazi od nicanja do faze dva lista razvijena (BBCH 09-12).
 
 
   Faze razvoja ozimih žita
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma na više lokacija, iz ranijih rokova setve i tamo gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5 % do 10 % biljaka i cikada Psammotettix alienus na 8 % do 10 % biljaka.
 
 
 
  lisne vaši
 
RC Jagodina je na osnovu monitoringa o prisustvu štetnih insekata, njihovoj štetnosti i značaju njihovog suzbijanja u prethodnom periodu dala preporuku za sprovođenje hemijske zaštite ozimih strnih žita (vidi preporuku od 6.11.2023.)
 
Najavljene niske temparture za naredni period delovaće na smanjenje aktivnosti štetnih insekata.
 
Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma u ovom periodu nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.
 

Comments

There are no comments yet for this post.