Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Prevremena defolijacija i retrovegetacija višnje i trešnje
Prevremena defolijacija i retrovegetacija višnje i trešnje
Na području delovanja RC Jagodina zasadi višnje i trešnje nalaze se u fazi početak opadanja lišća (BBCH 93). Vizuelnim pregledom kod pojedinih zasada registrovana je pojava retrovegetacije.
 
   Retrovegetacija višnje i trešnje
 
 
Ova pojava se sreće u zasadima gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite u cilju suzbijanja prouzrokovača mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), usled čega je došlo do prevremene defolijacije i retrovegetacije. Na takvim stablima se u ovom periodu registruje bubrenje  lisnih i cvetnih pupoljaka, porast nove lisne mase, najčešće na vršnim delovima lastara, kao i pojava cvetova.
 
Ova pojava dovodi do iznurivanja biljaka i takve biljke nespremne ulaze u fazu mirovanja, pa u zimskom periodu može doći do izmrzavanja vegetativnih i generativnih pupoljaka. Kod takvih biljaka, naredna vegetacija kasni, formira se manji broj cvetnih pupoljaka i može se očekivati znatno manji prinos.
U zasadima gde je došlo do retrovegetacije, preporuka je da se u rano proleće, pred početak vegetacije, sprovede intenzivna rezidba i izbalansirana mineralna ishrana kako bi se pomoglo biljkama da se oporave od stresa izazvanog retrovegetacijom.
 

Comments

There are no comments yet for this post.