Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
SelectedProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.8.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 23.8.2023 13:21Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji Topličkog okruga, vinova loza se nalazi u različitim fazama sazrevanja bobica do faze šarak bobica (BBCH 83).

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadu vinove loze na lokalitetu Đakus,  registruju se povećani ulovi leptira pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je i prisustvo položenih jaja ove štetočine. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi III generacije pepeljastog grožđanog moljca.

Takođe, na lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, postavljenim u zasadu vinove loze  koje služe za monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na navedenom lokalitetu, registrovani su povećani ulovi ove štetočine.

 

Ženke azijske voćne mušice napadaju zrele plodove biljaka i uz pomoć svoje testeraste legalice zasecaju epidermis plodova i zatim u njih polažu jaja. U unutrašnjosti napadnutih plodova se razvijaju larve, koje se hrane mesom ploda. Osim direktnih šteta koje izazivaju larve svojom ishranom, nastaju i indirektne štete, jer se kroz otvore oštećenih bobica na vinovoj lozi otvara put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Sa ciljem zaštite vinove loze od navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

·       Plures (a.m. deltametrin) u količini 500-700 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Laser 240 SC (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,008-0,01% (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Šakal (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,05-0,06 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Osetljiva faza razvoja vinove loze,  faza sazrevanja bobica i najavljene padavine koje se za Toplički okrug prognoziraju početkom naredne nedelje, mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite od sive truleži, pre najavljenih padavina, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·       Luna privilege (a.m. fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

·       Linus (a.m ciprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

·       Zenby (a.m. izofetamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

·       Libreto , Telodor 500 SC (a.m.fenheksamid) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju tretiranja (MBT) u toku jedne sezone.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 11.8.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 11.8.2023 8:09Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fazi od početka šarka do faze šarak bobica (81-83 BBCH).

Prema podacima sa automatske meteorološke stanice koja se nalazi u zasadu vinove loze, u periodu od 05.08-10.08, na dnevnom nivou palo je i do 33 mm kiše. Osetljiva faza razvoja vinove loze,  faza sazrevanja bobica, kao i padavine prethodnih dana, uz visoku relativnu vlažnost vazduha pogoduju razvoju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinrea).

U cilju zaštite od sive truleži, poljoprivrednim  proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

·       Luna privilege (a.m.fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana za stone sorte, 21 dan za vinske sorte, MBT 2) ili

·       Zenby (a.m. izofetamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili neki drugi registrovani fungicid.

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadu vinove loze prethodnih dana se registruju povećani ulovi imaga pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi III generacije pepeljastog grožđanog moljca.

Sa ciljem zaštite vinove loze od navedene štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida:

·       Šakal (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,05-0,06 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Lamdex (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,06-0,07 l/ha (karenca 21 dan, MBT 2) ili

·       Vantex 60 CS (a.m.gama-cihalotrin) u količini 50-60 ml/ha (karenca 21 dana, MBT 2) ili

·       Laser 240 SC (a.m.spinosad) u koncentraciji 0,008-0,01% (karenca 14 dana, MBT 2) ili neki drugi registrovani insekticid.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata , kao i  o maksimalnom broju tretiranja u toku jedne sezone (MBT).

 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 30.7.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 30.7.2023 8:25Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na teritoriji Topličkog okruga zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta nalaze u fazi od potpunog zatvaranja grozdova do faze početka šarka (BBCH 79-81).

U cilju zaštite listova i bobica od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) čiji simptomi se registruju u zasadima i prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) zbog najave padavina i osetljive faze razvoja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman fungicidima:

·       Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,04% (za pepelnicu)

+

·       Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid) u koncentraciji 0,1% (za sivu trulež) ili neki drugi registrovan fungicid.

U zasadima vinove loze registrovano je  prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme FD koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

U cilju suzbijanja navedene cikade, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman insekticidom:

·       Sivanto prime (a.m.flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura hemijske tretmane treba sprovoditi u večernjim satima.

 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 21.7.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 21.7.2023 12:00Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana)

Na teritoriji Topličkog okuga  zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta I sortimenta nalaze u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (77-79 BBCH).

U ovoj fazi razvoja vinova loza je osetljiva na infekciju od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Padavine koje se za teritoriju Topličkog okruga prognoziraju sredinom naredne nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju i dalje širenje navedenih patogena.

U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se  pre najavljenih padavina, preporučuje primena kombinacije fungicida:

·       Cabrio top (a.m.metiram+piraklostrobin) u koncentraciji 0,15-0,2%

+

·       Bosco, Dekada, Cantus, Corvet WG (a.m. boskalid) u količini od 1-1,2 kg/ha.

Zbog visokih dnevnih temperature sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 10.7.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 10.7.2023 14:05Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na teritoriji Topličkog okruga zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta I sortimenta nalaze u fazi od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Trenutno je u zasadima vinove loze dominantno prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja (L3), koje imaju sposobnost prenošenja fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

U cilju suzbijanja navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

·       Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha ili

·       Fury (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

Takođe, vizuelnim pregledom grozdova registrovano je prisustvo položenih jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

Navedeni insekticid na bazi aktivne materije zeta-cipermetrin za suzbijanje cikade delovaće i na pepeljastog grožđanog moljca.

U uslovima toplog i suvog vremena nastavlja se razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) pa se poljoprivrednim  proizvođačima preporučuje primena fungicida:

·      Quadris max (a.m.folpet + azoksistrobin) u koncentraciji 0,2-0,25% ili

·       Stroby DF, Asena, Lunar (a.m. kresoksim-metil) u koncentraciji 0, 02% ili neki drugi registrovan fungicid.

Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura hemijski tretman treba izvršiti u kasnim večernjim satima.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 27.6.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 27.6.2023 12:05Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii)

Na teritoriji Topličkog okruga zasadi vinove loze se  u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od formiranja ploda do faze bobice veličine graška, grozdovi obešeni. (BBCH 71-75).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus (vektora fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze).

Registrovano je prisustvo larvi drugog i trećeg razvojnog stupnja navedene štetočine. Larve trećeg razvojnog stupnja  su već sposobne da prenesu fitoplazmu.

U zasadima gde se registruje prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja, u cilju suzbijanja navedene štetočine, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena preparata:

·       Sivantro prime (a.m. flupiradifuron) u količini primene 0,5 l/ha ili

·       Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%

Sa ciljem zaštite vinove loze od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii), (čiji su simptomi registrovani u zasadima vinove loze), kao i od pepelnice vinove loze (Uncinula necator), poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, koje se za Toplički okrug prognoziraju za dane vikenda, sprovedu fungicidni tretman preparatom:

·       Cabrio top (metiram+piraklostrobin) u koncentraciji 0,15-0,2%.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 12.6.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 12.6.2023 12:53Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na teritoriji Topličkog okruga zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i nadmorske visine na nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-64).

Nestabilno vreme praćeno smenjivanjem padavina i visokih  temperatura vazduha, u proteklom periodu, koje se za teritoriju Topličkog okruga prognozira i za naredni period, u osetljivoj fazi razvoja vinove loze (fazi cvetanja),  izuzetno pogoduje razvoju  prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), kao  i crne i sive truleži (Guignardia bidwellii, Botrytis cinerea).

U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, čim vremenski uslovi to dozvole, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje  hemisjki tretman nekim od fungicida:

·       Profiler (a.m. fosetil-aluminijum+fluopikolid) u količini 2,25-3 kg/ha ili

·       Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum+folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·      Pergado F 45 WG (a.m. mandipropamid+folpet) u količini 2-2,5 kg/ha ili

·      Ampexio (a.m. mandipropamid+zoksamid) u količini 0,5 kg/ha ili

·      Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) u količini 0,8 l/ha ili

·       Forum star (a.m. dimetomorf+folpet) u količini 1,75-2 kg/ha

+

·       Cantus (a.m. boskalid) 1-1,2 kg/ha.

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na više lokaliteta registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade  Scphaphoideus titanus na naličju listova.

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman vinove loze u cilju zaštite od navedene štetočine, zato što su larve tek od trećeg larvenog stupnja infektivne.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 30.5.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 30.5.2023 14:31Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, vinova loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja; od faze cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Padavine u prethodnom periodu na teritoriji Topličkog okruga, stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Phomopsis viticola). Za region Topličkog okruga se i za naredni period najavljuje nestabilo vreme praćeno padavinama, koje će pogodovati daljem razvoju navedenih patogena.

U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača plamenjače i pepelnice vinove loze, preporučuje se primena kombinacije registrovanih fungicida:

·       Ridomil gold MZ 68 WG, Armetil M (a.m. mankozeb + metalaksil-M) u količini 2,5 kg/ha ili

·       Mikal flash (a.m. folpet + fosetil-aluminijum) u koncentraciji 0,3-0,4%

+

·       Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,04% ili

·       Luna max (a.m. spiroksamin+fluopiram) 1 l/ha ili

·       Dynali 090 DC (a.m. difenokonazol+ciflufenamid) u koncentraciji 0,05-0,065%.

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na pojedinim lokalitetima, registrovano je prisustvo simptoma crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).

Navedeni fungicidi za suzbijanje plamenjače vinove loze, delovaće i na suzbijanje ovog patogena.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 29.5.2023 ‎(1)
Zaštita useva i zasada nakon padavina praćenh gradom29.5.2023 15:43SVI

Na teritoriji Topličkog okruga, za dane vikenda, ne teritoriji  opštine Prokuplje u selima Gornje  i Donje Zdravinje, Gornja i Donja Bresnica, Velika Plana, Mršelj, Merovac, Resinac i Mala Plana zabeležene su gradonosne padavine koje su prouzrokovale mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama.

Poljoprivrednim proizvođačima se u zasadima koštičavog voća (gde su usled gradonosnih padavina registrovane najveće štete), u cilju zaceljivanja rana nastalih posle gradonosnih padavina preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan:

·       Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi, Merpan 48 u koncetraciji 0,3%, karenca 21 dan.

U cilju zaštite  jabučastog voća (jabuka, kruška, dunja), prvenstveno zbog zaštite od prouzrokovača bakteriozne  plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije fosetil aluminijum :

·       Aliette flash, Fortuna, Legat SP, Fosco u koncentraciji 0,3-0,45 % ili

na bazi aktivne materije bakar-hidroksid:

·       Funguran OH u koncentraciji 0,05 %.

U zasadima jagoda, u cilju zaštite od  infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije fenheksamid :

·       Libreto u količini 1-1,5 l, karenca 3 dana.

U zasadima maline, u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), preporučuje se primena nekog od preparata na bazi aktivne materije fluopiram+trifloksistrobin:

·       Luna sensation u količini 0,8 l/ ha  ili

Na bazi aktivne materije boskalid+piraklostrobin:

·       Signum, Attica, Markiz WG, Bosco gold u količini 1,5 kg/ha.

U zasadima vinove loze, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi aktivne materije bakar hidroksid:

·       Funguran OH, Patrol, Hidrocob 77 u koncentraciji 0,1-0,4% ili

·       Kocide u koncentraciji 0,2 % ili

·       Blauvit u koncentraciji 0,35-0,4% ili

·       Everest u koncentraciji 0,3-0,4%.

U zasadima povrća, ukoliko je došlo do oštećenja plodova, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra ili mankozeba.

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruju zasadi ili usevi sa velikim stepenom oštećenja, od padavina praćenih gradom, u cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

U zasadima u kojima je berba u toku, prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 19.5.2023 ‎(1)
Zaštita vinove loze 19.5.2023 15:52Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na teritoriji Topličkog okruga, zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine nalaze u fazi cvast jasno vidljiva do faze cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni (BBCH 53-55).

Nestabilni vremenski uslovi praćeni čestim padavinama u prethodnom periodu, dovely su do ostvarenja infekcije  prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Uslovi u proizvodnji su izuzetno povoljni I za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Nestabilno vreme  praćeno padavinama koje se za teritoriju Topličkog okruga prognozira od ponedeljka, može   stvoriti nove povoljne uslove za širenje I dalji razvoj navedenih patogena.

U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman pre najavljenih padavina, kombinacijom preparata:

·       Ridomil gold MZ 68 WG, Armetil M (a.m. mankozeb + metalaksil-M) u količini 2,5 kg/ha ili

·      Ridomil gold combi 45 WG (a.m. folpet + matalaksil-M) u količini 2 - 2,5 kg/ha

 

+

 

·       Sercadis (a.m. fluksapiroksad) u količini 0,15 l/ha ili

·       Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili neki drugi registrovan fungicide.

Region: Prokuplje
1 - 10 Next