Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
SelectedNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.7.2021 ‎(1)
Zaštita krompira22.7.2021 12:53Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, vremena sadnje i lokaliteta nalaze u fazi od razvoja krtola do početka žućenja lišća (BBCH 75- 92).

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira na lokalitetu Lukare, skoro svakodnevno se beleže  ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Za nekoliko dana očekuje se maksimum leta treće generacije i povećanje brojnosti te štetočine..

U cilju zaštite od navedene štetočine proizvođačima se preporučuje sprovođenje sledećih mera:

      -U usevima u kojima se vađenje očekuje u skorije vreme:

  • Krompir treba vaditi i skladištiti u što kraćem roku,
  • Skladišta krompira treba  na svim otvorima da budu obezbeđena gustim mrežama i optimalna temperatura u skladištu treba da bude ispod 10°C.

       -U usevima koji se neće vaditi u skorije vreme (Pešterska visoravan), čim se omoguće uslovi za ulazak na parcele, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kombinacijom sledećih insekticida:

 Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana)

                          +

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana).

U usevima krompira sa kasnim sortimentom, preporuka je da se nastavi  sa zaštitom lisne mase od prouzrokovača bolesti, plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), primenom fungicida:

     - Ranman top (a.m.cijazofamid) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 7.7.2021 ‎(1)
Zaštita krompira7.7.2021 16:00Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja.

 

Na lokalitetima koji su na nižim nadmorskim visinama (Lukare, Šaronje, Požega), usevi krompira se nalaze u fazama od kraj cvetanja do faze žućenja cime.

Usevi krompira na višim nadmorskim visinama (Pešter, Sjenica,Tutin)  nalaze se u različitim fazama cvetanja.

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Lukare se skoro svakodnevno registruju ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let druge generacije ove štetočine. U narednom periodu najavljene su visoke dnevne temperature koje će ubrzati razvoj ove štetočine i dovesti do podizanja populacije usled pojave treće generacije čime nastupa rizičan period u proizvodnji krompira od krompirovog moljca.

U cilju kontrole ove štetočine preporučuju se sledeće mere:

- u svim usevima gde se krompir neće vaditi u narednih 14 dana, primena insekticida  Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana),

- održavanje kompaktnosti bankova navodnjavanjem, u cilju sprečavanja pojave pukotina, a time i mogućnosti da moljac dospe do krtola krompira i položi jaja,

- vađenje i skladištenje krtola odmah nakon propadanja cime u što kraćem roku,
- sve otvore skladišta treba obezbediti gustim mrežama u cilju sprečavanja ulaska i daljeg razvoja štetočine,
- temperaturu u skladištima treba održavati ispod  10°C.

U usevima na višim nadmorskim visinama koji su još uvek u različitim fazama cvetanja, preporuka je da se nastavi i sa zaštitom od prouzrokovača bolesti, plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani):

Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini 2L/ha ili

-Profilux, Curzate M68 WG, Fuerza, Viloksan (cimoksanil+mankozeb) u količini 2-3kg/ha ili

-Revus Top 500 SC (mandipropamid +difenokazol) u količini 0,4-0,6 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se  tretmani sprovode u večernjim časovima.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 18.6.2021 ‎(1)
Zaštita krompira18.6.2021 13:23Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se nalaze se u različitim fazama cvetanja i formiranja krtola (BBCH 40-65).

 

Uslovi u proizvodnji krompira na području delovanja RC Novi Pazar u prethodnom periodu (sa čestim lokalnim padavinama, visokom vlažnošću  vazduha  i registrovanim temperaturama) bili su veoma povoljni za ostvarenje infekcije gljivama prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo simptoma plamenjače krompira.

 

Prema trenutnoj prognozi za region Novog Pazara se i u narednim danima najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može omogućiti dalji razvoj i širenje pomenutih patogena, te se proizvođačima  sa ciljem zaštite krompira preporučuje primena fungicida kontaktnog i lokal-sistemičnog delovanja:

·        Elbrus, Equation pro WG, Espada (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

·        Profilux, Curzate M68 WG, Cymoclean 714 WP, Fuerza, Viloksan, Moximate 725 WP (cimoksanil+mankozeb) 2-3 kg/ha

·        Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (dimetomorf+mankozeb) 2-2,5 kg/ha.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 8.6.2021 ‎(1)
Zaštita krompira8.6.2021 6:26Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od 30% biljaka zatvara redove do faze početak cvetanja (BBCH 33 - 61).

Uslovi u proizvodnji krompira u prethodnom periodu (padavine, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i temperature oko 20°C) bili su povoljni za razvoj  prouzrokovača plemenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Najavljene padavine (od četvrtka za region Novog Pazara) pogodovaće daljem razvoju i širenju tih patogena.

Proizvođačima krompira se preporučuje da, sa ciljem zaštite lisne mase krompira od tih patogena, sprovedu fungicidni tretman nekim od navedenih fungicida:

Consento (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha ili

Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha, ili

Ridomil Gold MZ 68 WG;Alijansa (a.m.metalaksil M+mankozeb) 2,5 kg/ha ili

Leonida (a.m.metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha ili

Silueta (a.m.propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) 4 l/ha.

Ukoliko je u prošlom tretmanu primenjen fungicid na bazi aktivne materije metalaksil-M preporučuje se primena nekog od preparata sa aktivnom materijom propamokarb-hidrohlorid i obrnuto.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo  krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je piljenje larvi ove štetočine. Sa ciljem suzbijanja krompirove zlatice, ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

-        Alverde (metaflumizon) u količini 0,25 l/ha ili

-    Tonus, Volley 20 SP, Zlatospilan, Kestrel, Wizzzaard (acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 24.5.2021 ‎(1)
Zaštita krompira24.5.2021 15:52Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Novi Pazar, usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, kao i od datuma setve, nalaze u fenofazi od devet i više listova razvijeno na glavnoj stabljici do fenofaze početak zatvaranja redova (BBCH 19-31).

Nestabilni vremenski uslovi sa padavinama, prisustvo visoke vlažnosti  i registrovane temperature vazduha, uz fazu početka zatvaranja redova krompira, stvaraju povećan rizik za infekciju krompira prouzrokovačem plamenjače  krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, sa ciljem zaštite krompira od ovih patogena,  primene neki od registrovanih fungicida:

Silueta(propamokarb-hidrohlorid+mankozeb) u količini 4L/ha, ili

Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) u količini 1,67-2 l/ha, ili

Imfinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini  1,2-1,6 l/ha,ili

Ridomil Gold MZ 68 WG,Alijansa ( metalaksil-M+mankozeb )u količini 2,5 kg/ha,ili

Leonida ( metalaksil-M+fluazinam) u količini 0,5-0,6l/ha.

Vizuelnim pregledom useva krompira  registrovano je prisustvo larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve na prisustvo ove štetočine i ukoliko se uoči prisustvo larvi krompirove zlatice primene insekticid: Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,25 l/ha.

Region: Novi Pazar