Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
SelectedNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.8.2022 ‎(1)
Zaštita krompira12.8.2022 8:34Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se, u zavisnosti od vremena sadnje i nadmorske visine, nalaze u fazi od različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke do vađenja krtola.

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira, na lokalitetu Deževa, proteklih dana registruju se povećani ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

U toku je preklapanje leta leptira treće i četvrte generacije te štetočine.

U cilju zaštite useva krompira od krompirovog moljca poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena sledećih mera:

·       Kod useva  gde je cima suva, obavezno treba vaditi krompir  i čuvati ga u  skladištima  u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira treba da su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već ih unositi u skladišta kako ne bi direktno bile izložene napadu moljca.

·       U usevima gde cima još uvek nije propala, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom. U ovim usevima gde se krompir neće uskoro vaditi, preporučuju se  i hemijske mere zaštite primenom insekticida:

·       Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1)

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

·       Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1) ili

·       Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin)  u količini0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

·       Laser 240 SC (spinosad) u količini 50-100 ml/ha (karenca 14 dana, MBT 2).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, kao i o maksimalnom broju tretmana preparata u toku jedne sezone (MBT).

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 25.7.2022 ‎(1)
Zaštita krompira25.7.2022 6:30Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve i nadmorske visine, nalaze u fazi od skoro sve bobice u n-toj cvasti dostigle krajnju veličinu (Pešterska visoravan) do faze većina lišća požutelo (Novi Pazar),  BBCH 79-93.

 Na feromonskim klopkama postavljenim u usev krompira na lokalitetu Deževa se u poslednjih nedelju  dana registruje povećanje ulova leptira krompirovog moljca (Phthorimea operculella). U toku je aktivnost treće generacije ove štetočine.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju mere borbe protiv ove štetočine, u zavisnosti od stanja useva i vremena vađenja krompira.

Na parcelama gde je vađenje u toku ili se uskoro planira:

-vađenje krtola treba obaviti u što kraćem roku i što pre skloniti sa parcele,

-krompir treba čuvati u dobro obezbeđenim skladištima, sa postavljenim mrežama na svim otvorima kako bi se sprečio ulazak moljca i njegov dalji razvoj,

-u skladištima treba održavati temperaturu ispod 10°C.

Na parcelama na kojima se ne planira skorije vađenje (naredne dve nedelje), preporučuje se primena hemijske mera zaštite:

  -Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana).

Usevi  krompira koji su u sistemu navodnjavanja i ne planira  se skorije vađenje (naredne dve nedelje), preporuka je nastaviti zaštitu lisne mase od prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), primenom nekog od fungicida:

 -Revus top 500 SC (a.m. mandipropamid+difenokonazol) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana) ili
 -Ranman top (a.m. cijazofamid) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno

treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 14.7.2022 ‎(1)
Zaštita krompira14.7.2022 6:21Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se u zavisnosti od  nadmorske visine i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja.

Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan, Sjenica) usevi se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni  (BBCH -60) do faze puno cvetanje ( BBCH -70) , dok se na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar, Tutin) nalaze u različitim fazama razvoja ploda (BBCH 70-80).

Na nižim nadmorskim visinama na  feromonskim  klopkama koje su postavljene na lokalitetu Deževa (Novi Pazar) svakodnevno se beleže ulovi odraslih jedinki krompirovog  moljca (Phthorimaea operculella).  U narednih nedelju dana se očekuje porast brojnosti ove štetočine.

Proizvođačima krompira na nižim nadmorskim visinama u regionu Novog Pazara se preporučuju sledeće mere zaštite:

-stalno navodnjavanje parcela kako ne bi došlo do pucanja i rušenja zemlje na bankovima, čime bi bio otvoren put do krtola za polaganje jaja ženki moljca;

- primena nekog od insekticida:

-Cipkord 20 EC, Crna mamba, Ciprazor 20 EC (a. m. cipermetrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana) .

Na parcelama na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) gde se još uvek ne beleži pojava imaga krompirovog moljca, preporuka je da se  ne primenjuju insekticidi.

Intenzivno navodnjavanje useva krompira, pogoduje razvoju crne pegavosti krompira (Alternaria solani) i plamenjače krompira (Phytophthora infestans), te se sa ciljem zaštite od patogena preporučuje primena nekog od fungicida:

 -Equation pro WG ili Espada (a.m. cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha  (14 dana karenca) ili

-Profilux, Curzate M68 WG, Cymoclean 714 WP, Fuerza, Viloksan (cimoksanil+mankozeb) 2-3 kg/ha.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(1)
Zaštita krompira27.6.2022 6:44Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se u zavisnosti od nadmorske visine i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi se nalaze u fazi intezivnog porasta cime (BBCH 33 – 59), dok se na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) nalaze u završnim fazama porasta cime (BBCH 65 – 69). 

Vizuelnim pregledom useva  uočavaju se simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) . Redovno zalivanje useva stvara povoljne uslove za infekcije i širenje ovog patogena kao i patogena crne pegavosti krompira (Alternaria solani) .

Na nižim nadmorskim visinama gde je krompir u odmaklijim fazama razvoja, preporuka je primena nekog od fungicida:

-Elbrus, Equation pro WG, Espada (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha

-Profilux, Curzate M68 WG, Cymoclean 714 WP, Fuerza, Viloksan (cimoksanil+mankozeb) 2-3 kg/ha

-Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (dimetomorf+mankozeb) 2-2,5 kg/ha.

Na višim nadmorskim visinama gde je još uvek intenzivan porast krompira preporuka je  primena nekog od fungicida  (s tim da se rotiraju aktivne materije u odnosu na prethodni tretman):

-Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,

-Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini 2l/ha (registrovan i za plamenjaču i za crnu pegavost)

-Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,

-Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha, 

-Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U cilju suzbijanja larvi navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

-Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Afinex, Asheta, Epik, Špic (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha (MBT 1-2) ili

-Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha (MBT 2).

        Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima kada je temperatura vazduha  ispod 25°C.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 15.6.2022 ‎(1)
Zaštita krompira15.6.2022 12:45Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se u zavisnosti od nadmorske visine, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska Visoravan, Sjenica) usevi se nalaze u fazi intezivnog porasta cime (BBCH 31 - 49); dok se na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze vidljivi prvi pojedinačni pupoljci (1-2 mm) prve cvasti na glavnom izdanku ( BBCH 51), do faze početak cvetanja (BBCH 61). 

Nestabilno vreme sa  pljuskovima, kao i visoke vrednosti relativne vlažnosti i registrovane temperature pogodovale su razvoju i širenju prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

U cilju zaštite krompira od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena jednog  od navedenih fungicida (s tim da se rotiraju aktivne materije u odnosu na prethodni  tretman):

-Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,ili

-Fuzija plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini 2l/ha (registrovan i za plamenjaču i za crnu pegavost),ili

-Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,ili

- Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha, ili

-Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga, larvi i jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Proizvođačima se preporučuje da ukoliko uoče prisustvo ove štetočine primene neki od insekticida:

Mospilan20SG,Tonus,Volley20SP,Wizzaard,Zlatospilan,Afinex,Asheta/Epic  (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha 

 Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 3.6.2022 ‎(1)
Zaštita krompira3.6.2022 10:09Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Novi Pazar  usevi krompira se u zavisnosti od vremena sadnje  i nadmorske visine nalaze u fazi od  devet i više listova na glavnoj stabljici
razvijeno (Pešterska visoravan)
do faze 10% biljaka zatvaraju redove (BBCH 31) (Novi Pazar).

Vremenski uslovi u prethodnom periodu stvorili su  povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthorainfestans)  i prouzrokovačem crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

U cilju zaštite krompira od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

-        Fuzija plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha (registrovan i za crnu pegavost) ili

-        Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha (registrovan i za crnu pegavost) ili

-        Supernova 72 WP, Aritmetil M  (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha ili

-        Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha ili

-        Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha ili

-        Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha ili

-        Axidor (propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) 2,5 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

 U cilju suzbijanja krompirove zlatice proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

- Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipkord) u količini 0,15-0,3 l/ha ili

- Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u količini 0,3 l/ha  ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 24.5.2022 ‎(1)
Zaštita krompira24.5.2022 9:06Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve i nadmorske visine , nalaze u fazi razvoja listova od faze šesti list na glavnoj stabljici razvijen (Pešterska visoravan) do faze deveti list na glavnoj stabljici razvijen (Novi Pazar) (BBCH 16-19).

Najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama krajem nedelje, kao i visoka relativna vlažnost vazduha, mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj patogena prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani). Proizvođačima se preporučuje da, sa ciljem zaštite useva od navedenih patogena, pre padavina primene neki od sledećih fungicida:

Dithane M 45, Mankogal 80, Mankogal extra, Vilozeb, Prevent 80 WP, Manfil 80 WP, Nota, Titilar 75 WGD (a.m. mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha ili

Polyram DF (a.m. metiram) u količini 2 kg/ha.

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo odraslih jedinki,larvi i jajnih legla krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

U toku je početak piljenje larvi  ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve i ukoliko uoče prisustvo larvi krompirove zlatice primene neke od registrovanih insekticida:             

-Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha  ili

-Zlatospilan, Wizzaard, Mospilan 20 SG, Volley 20 SP, Tonus, Asheta, Epik (a.m. acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha.

 

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 5.4.2022 ‎(1)
Preventivne mere kontrole krompirovog moljca5.4.2022 6:33Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Pazar u toku je priprema zemljišta za sadnju krompira.

Od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) je najugroženija proizvodnja krompira na nižim nadmorskim visinama i proizvodnja sorti sa dužom vegetacijom.

Hemijske mere zaštite tokom vegetacije u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere, pa se zato sada, pre sadnje krompira, preporučuju sve raspoložive preventivne mere kontrole:

- Sadnja sorti kraće vegetacije;

- Formiranje visokih bankova i održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, radi sprečavanja stvaranja pukotina (čime se onemogućava prolazak ženki do krtola), kao i duboka setva (optimalna dubina je 15 cm);

- Primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda;

- Za sadnju bi trebalo koristiti samo zdrave krtole.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 22.7.2021 ‎(1)
Zaštita krompira22.7.2021 12:53Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, vremena sadnje i lokaliteta nalaze u fazi od razvoja krtola do početka žućenja lišća (BBCH 75- 92).

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira na lokalitetu Lukare, skoro svakodnevno se beleže  ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Za nekoliko dana očekuje se maksimum leta treće generacije i povećanje brojnosti te štetočine..

U cilju zaštite od navedene štetočine proizvođačima se preporučuje sprovođenje sledećih mera:

      -U usevima u kojima se vađenje očekuje u skorije vreme:

  • Krompir treba vaditi i skladištiti u što kraćem roku,
  • Skladišta krompira treba  na svim otvorima da budu obezbeđena gustim mrežama i optimalna temperatura u skladištu treba da bude ispod 10°C.

       -U usevima koji se neće vaditi u skorije vreme (Pešterska visoravan), čim se omoguće uslovi za ulazak na parcele, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kombinacijom sledećih insekticida:

 Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana)

                          +

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana).

U usevima krompira sa kasnim sortimentom, preporuka je da se nastavi  sa zaštitom lisne mase od prouzrokovača bolesti, plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), primenom fungicida:

     - Ranman top (a.m.cijazofamid) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 7.7.2021 ‎(1)
Zaštita krompira7.7.2021 16:00Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja.

 

Na lokalitetima koji su na nižim nadmorskim visinama (Lukare, Šaronje, Požega), usevi krompira se nalaze u fazama od kraj cvetanja do faze žućenja cime.

Usevi krompira na višim nadmorskim visinama (Pešter, Sjenica,Tutin)  nalaze se u različitim fazama cvetanja.

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Lukare se skoro svakodnevno registruju ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let druge generacije ove štetočine. U narednom periodu najavljene su visoke dnevne temperature koje će ubrzati razvoj ove štetočine i dovesti do podizanja populacije usled pojave treće generacije čime nastupa rizičan period u proizvodnji krompira od krompirovog moljca.

U cilju kontrole ove štetočine preporučuju se sledeće mere:

- u svim usevima gde se krompir neće vaditi u narednih 14 dana, primena insekticida  Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana),

- održavanje kompaktnosti bankova navodnjavanjem, u cilju sprečavanja pojave pukotina, a time i mogućnosti da moljac dospe do krtola krompira i položi jaja,

- vađenje i skladištenje krtola odmah nakon propadanja cime u što kraćem roku,
- sve otvore skladišta treba obezbediti gustim mrežama u cilju sprečavanja ulaska i daljeg razvoja štetočine,
- temperaturu u skladištima treba održavati ispod  10°C.

U usevima na višim nadmorskim visinama koji su još uvek u različitim fazama cvetanja, preporuka je da se nastavi i sa zaštitom od prouzrokovača bolesti, plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani):

Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini 2L/ha ili

-Profilux, Curzate M68 WG, Fuerza, Viloksan (cimoksanil+mankozeb) u količini 2-3kg/ha ili

-Revus Top 500 SC (mandipropamid +difenokazol) u količini 0,4-0,6 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se  tretmani sprovode u večernjim časovima.

Region: Novi Pazar
1 - 10 Next