Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.11.2023 ‎(1)
Jesenji tretman jabučastog voća 29.11.2023 14:42Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Sombor zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazi početak opadanja lista do 50% listova bez boje (BBCH 93-95).

  

velika slika                         velika slika

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata. Primenom bakarnih preparata se smanjuje infektivni potencijal patogena koji prezimljavaju u voćnjaku poput prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja -čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.i dr

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 5°C, uz primenu velike količine vode.

Za tretman se preporučuju preparati na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

·        Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida)  l/ha ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4%.

Pre sprovođenja hemijskih mera u zasadima se preporučuje i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova i lišća iz voćnjaka tamo gde je to moguće.

U voćnim zasadima se registruje i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljskog miša- Apodemus spp. i poljske voluharice - Microtus arvalis) pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje brojnost aktivnih rupa na nivou praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa/ ha za poljskog miša; 10 do 500 aktivnih rupa/ ha za poljsku voluharicu) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 27.11.2023 ‎(2)
Jesenji tretman jabučastog voća27.11.2023 13:25Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i primenjene agrotehnike nalaze u fazi od 50% do 70% lišća opalo.

 

     Faza jabuke

U cilju smanjenja potencijala patogena (bakterijskih i gljivičnih) i dezinfekcije rana nastalih opadanjem lišća kao i čitavih stabala, preporuka proizvođačima je da sprovedu tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata:

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% 

Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini l/ha 

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Tretman bi trebalo sprovesti po suvom i mirnom vremenu kada je temperatura vazduha preko 5 °C, uz utrošak velike količine vode kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova.

Takođe se pre izvođenja tretmana preporučuje uklanjanje obolelih i polomljenih grana i mumificiranih plodova koji predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

 

    rupe od glodara

U voćnjacima gde se i dalje registruju aktivne rupe od glodara  na nivou ekonomskog praga štetnosti (za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa po ha, za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa po ha), preporuka proizvođačima je da primene mamke na bazi cink-fosfida. Nakon postavljanja mamaka obavezno je svaku rupu zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Region: Zrenjanin
Zaštita jabučastog voća27.11.2023 12:58Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski zec (lepus europaeus)

Na području delovanja RC Vrbas zasadi jabuka i krušaka se nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do 50% listova bez boje (BBCH 92-95).

 

faza jabuke

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja, proizvođačima jabučastog voća se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata.   

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom vremenu bez vetra, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom vode vodeći računa da temperatura vazduha bude iznad 5 °C.

 

Preporučeni preparati:

 

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

- Bakarni oskihlorid 50 (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,75 % ili

- Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

U većini zasada se registruju aktivne rupe od poljskih glodara, poljskih miševa,  Apodemus spp. i poljske voluharice - Microtus arvalis, na nivou ekonomskog praga štetnosti (za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po ha, za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa po ha).

rupe od glodara u voćnjaku

 

Preporuka je da se voćnjaci redovno obilaze i da se vrši pregled aktivnih rupa, na osnovu kojih se može utvrditi brojnost poljskih glodara i  primena gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 24.11.2023 ‎(2)
Zaštita jabuke24.11.2023 13:00Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama opadanja listova.

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C i uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo aktivnih rupa od glodara na nivou ekonomskog praga štetnosti (za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa po ha, za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa po ha).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko registruju prisustvo aktivnih rupa, primena gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

Region: Novi Sad
Jesenja zaštita jabučastog voća24.11.2023 8:26Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u  fenofazi početka mirovanja: od lišće počinje da gubi boju, do  oko 50% lišća opalo  (BBCH 92-95).  

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja: čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumirannja voćaka (Pseudomonas spp.) i dr,  proizvođačima se preporučuje sprovođenje jesenjeg  tretmana voća sa nekim od registrovanih bakarnih preparata:

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida - Bakarni oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% (jabuka) ili

-          a.m Cu iz bakar-oksihlorida - Cuprablau Z 35 WP u količini 3 kg/ha (jabuka, dunja) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida – Curenox 50 WP u količini 1,5-2 kg/ha (jabuka, dunja) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksida - Nordox 75 WG u koncentraciji 0,2 % (jabuka) ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida+Cu iz bakar-hidroksida - Grifon u količini 4 l/ha (jabuka, dunja) ili

-          a.m. Cu iz bakar-sulfata – Cuproxat u koncentraciji 0,5-0,6% (jabuka) ili

neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

 

Tretman treba sprovesti kada opadne oko 60% do 70% lisne mase, u najtoplijem delu dana na temperaturi preko 5°C, sa većom količinom vode, radi što bolje pokrivenosti biljaka depozitom primenjenog preparata.

 

Pre tretmana preporučljivo je da se izvrši čišćenje voćnjaka: orezivanje i uklanjanje iz voćnjaka obolelih grana, sakupljanje opalog lišća i mumificiranih plodova tamo gde je to moguće, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena za narednu godinu.

Zbog visoke  brojnosti glodara u voćnjacima (poljskih miševa i voluharice), preporučuje se redovan obilazak voćnjaka i po potrebi primena rodenticida (vidi preporuku od 4.10.2023.)

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 23.11.2023 ‎(2)
Jesenja zaštita jabuke23.11.2023 15:03Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se zavisno od lokaliteta,  sortimenta, kondicije zasada i primenjene agrotehnike nalaze u fazi od početka opadanja lišća do faze 50% listova opalo (93-95 BBCH).

 

velika slika

 

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala  prezimljujućih  formi patogena (čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr.), preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

·         Funguran OH/Patrol (Cu iz bakar -hidroksida) 2 kg/ha,

·        Kocide 2000 (Cu iz bakar -hidroksida) 2,5 kg/ha, 

·         Everest (Cu iz bakar -hidroksida) 0,3-0,4%, 

·        Fungohem SC (Cu iz bakar -hidroksida) 0,15-0,3% ,

·         Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75%,

·         Curenox 50WP (Cu iz bakar-oksihlorida) 1,5-2 kg/ha,

·         Cuprablau Z 35 WP (Cu iz bakar-oksihlorida) 3 kg/ha,

·        Cuprozin 35 WP/Cobox (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,35%, 

·         Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida + Cu iz bakar-hidroksida) 4 l/ha, 

·         Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2%,

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz primenu veće količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

 

Pre hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera, kao što su: uklanjanje i uništavanje obolelih i polomljenih grana i mumificiranih plodova i opalog lišća tamo gde je to moguće.

 

Zbog povećane brojnosti poljskih glodara na terenu RC Ruma proizvođačima se preporučuje redovan obilazak voćnjaka i blagovremena primena registrovanih rodenticida  (gotovih mamaka) po dostizanju pragova štetnosti (10-50 aktivnih rupa po ha za poljskog miša; 10 do 500 aktivnih rupa po ha za poljsku voluharicu).

 

Nakon primene gotovih mamaka u aktivne rupe od glodara iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

Region: Ruma
Jesenji tretman jabuke23.11.2023 9:04Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na području rada RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama opadanja i obezbojavanja lišća.

velika slika

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) i drugih, preporučuje se, u momentu kada opadne oko 70% lisne mase, primena nekog od preparata na bazi bakra:

a.m. bakar –hidroksid

Ø  Fungohem SC u koncentraciji 0,15-0,3%,

Ø  Funguran OH/Patrol u količini primene 2 kg/ha.

 

a.m. bakar-oksid

Ø  Nordox 75 WG  u koncentraciji primene 0,2%.

a.m. bakar-oksihlorid

Ø  Bakarni oksihlorid-50 u koncentraciji primene 0,75%,

Ø  Curenox 50WP u količini primene 1,5-2 kg/ha.

a.m. bakar-oksihlorid i bakar hidroksid

Ø  Grifon u količini primene 4 l/ha.

a.m. bakar-sulfat trobazni

Ø  Cuproxat  u koncentraciji primene 0,5-0,6% .

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i stabilnom vremenu u najtoplijem delu dana.

Pored hemijskih mera zaštite predlaže se, orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, uklanjanje opalog lišća i zaostalih obolelih plodova tamo gde je to moguće i njihovo uništavanje, zato što su to mesta prezimljavanja navedenih patogena.

Takođe, ukoliko se u voćnjacima registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara i kada se dostigne prag štetnosti, za poljskog miša je 10-50 aktivnih rupa po ha, a za poljsku voluharicu je 10 do 500 aktivnih rupa po ha (II kategorija brojnosti) preporučuje se primena gotovih mamaka na bazi cink-fosfida u količini 5-10 kg/ha po aktivnoj rupi.

Prilikom primene rodenticida, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači.

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 22.11.2023 ‎(1)
Zaštita jabuke22.11.2023 16:01Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabučastog voća u zavisnosti od sortimenta nalaze se u fazi od početka opadanja lisne mase do faze oko 70 % listova opalo (BBCH 93-97).

jabuka BBCH 95

velika slika

Po opadanju oko 60 % do 70 % lisne mase proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana u cilju suzbijanja infektivnog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja, poput prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) i dr, primenom nekog od registovanih preparatana na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,25-0,35% ili

-          Everest (Cu iz bakar -hidroksida) 0,6-0,8% ili

-          Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida+Cu iz bakar-hidroksida) 4 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz primenu veće količine vode kako bi se preparat što bolje naneo na površinu nadzemnog dela biljake.

Proizvođačima se pre hemijskog tretmana preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera: sakupljanje opalog lišća i mumificiranih plodova tamo gde je to moguće, kao i svih polomljenih i zaraženih grana, njihovo iznošenje iz zasada i uništavanje.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 21.11.2023 ‎(1)
Zaštita jabuke21.11.2023 9:07Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka nalaze se u fazi početak opadanja lišća (BBCH 93).

 

velika slika

 

Kad opadne oko 70% lisne mase preporuka je izvođenje tretmana preparatima na bazi bakra:

 

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar iz bakar-oksihlorida)  … 0,75% ili

Cuprablau Z 35 WP (a.m bakar iz bakar-oksihlorida) … 3 kg/ha ili

Everest, Fungohem SC (a.m. bakar iz bakar-hidroksida) … 0,3-0,4 % ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar iz bakar-oksida) … 0,2 %  ili nekim drugim bakarnim preparatom registrovanim u jabuci.

 

Ovaj tretman ima za cilj  redukciju infektivnog potencijala različitih gljivičnih i bakterijskih prouzrokovača bolesti, kao što su čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) i bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora). Preporuka je koristiti veću količinu vode kako bi preparat dospeo do svih zabitih mesta, poput prostora među naborima kore i pregiba između grana. Preporučuje se tretman u najtoplijem delu dana (na temperaturi vazduha većoj od 5ºC), po mirnom vremenu bez vetra. Pre toga bi trebalo ukloniti sve mumificirne plodove, oštećene i obolele biljne delove, izneti ih iz voćnjaka i uništiti.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 20.11.2023 ‎(4)
Zaštita jabučastog voća20.11.2023 12:39Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi jabuka se nalaze u fazi od početka opadanja lisne mase, do faze 70% listova opalo (BBCH 93-95).

 

Jabuka_faza razvoja

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja, proizvođačima jabuka se u periodu kada opadne 70% lisne mase, preporučuje primena nekog od sl. preparata na bazi bakra:

 

·         a.m  Cu iz bakar-sulfata, Cuproxat  u koncentraciji 0,5-0,6% ili,

·         a.m. Cu iz bakar-oksida, Nordox 75 WG  u koncentraciji 0,2 % ili,

·         a.m. Cu iz bakar-oksihlorida,  Cuprablau Z 35 WP u količini 3kg/ha ili Grifon u količini 4 l/ha ili neki dr.registrovani preparat

U mere kontrole u cilju smanjenja infektivnog potencijala  navedenih patogena osim hemijskih spadaju i  mehaničke mere : uklanjanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova.

Tretman bi trebalo izvoditi po mirnom, suvom vremenu, pri temperaturi vazduha iznad 7°C, vodeći računa da se koristi veća količina vode.

 

Upozorenje: zbog prisutne povećane brojnosti poljskih glodara (poljskih miševa i poljskih voluharica) preporučuje se redovan obilazak voćnjaka i blagovremena primena registrovanih rodenticida po dostizanju pragova štetnosti. 

 

Rupe od poljskih glodara

 

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next