Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita zasada vinove loze  

Preporuke: Zaštita zasada vinove loze

Open

Naslov preporuke

Zaštita zasada vinove loze 

Tekst

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze od faze cvasti nabubrele, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do  faze cvasti potpuno razvijene cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Na području Kolubarskog okruga višednevne padavine se očekuju od ponedeljka. Ovakvi vremenski uslovi, česte padavine i visoke dnevne temperature, će stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije patogenima prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite vinove loze pre najavljevih padavina, sprovedu hemijski tretman primenom kombinacje fungicida:

·         Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum+folpet) u koncentraciji primene 0,3-0,4% ili

·         Profilux (a.m. mankozeb+cimoksamil) u količini primene 2,5 kg/ha

+

·         Luna expiriense (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji primene 0,04% ili

·         Luna max (a.m. spiroksamin+ fluopiram) u količini primene 1l/ha.

Region

Valjevo 

Štetni organizmi

Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola) 

Usev/zasad

Vinova loza 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 2.6.2023 12:53  by RC Valjevo 
Last modified at 2.6.2023 13:17  by Milica Tepić