Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita maline  

Preporuke: Zaštita maline

Open

Naslov preporuke

Zaštita maline 

Tekst

Na području delovanja RC Čačak, zasadi malina sorte Vilamet, u zavisnosti od lokaliteta nalaze se u fazi otvoreni prvi cvetovi do 10 % cvetanja (BBCH 60-61).

Faya rayvoja maline

Faza razvoja

Osetljiva faza u kojoj se malina nalazi i vremenski uslovi sa padavinama, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea).  Takođe ovakve vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju  prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi dozvole, zaštite svoje zasade primenom hemijskih mera zaštite fungicidima:

U malinjacima koji budu na početku cvetanja primeniti kombinaciju fungicida:

-        Pyrus 400 SC, Pirinej u koncentraciji 0,25 % ili Pehar u koncentraciji 0,2% (pirimetanil)

+

-        Quadris top ili Teatar plus (azoksistrobin+difenokonazol) 0,75 - 1 l/ha.

U malinjacima koji budu u fazi punog cvetanja primeniti neki od fungicida:

-        Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) 0,6- 0,8 l/ha ili

-        Signum, Luminis, Attica, Markiz WG, Bosco gold (boskalid+piraklostrobin) 1,5 kg/ha ili

-        Linus (ciprodinil +tebukonazol) 1,2-2 l/ha ili

-        Switch 62,5 WG, Sven, Enygma, Atlas (ciprodinil+fludioksonil) 0,08%.

 

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

Region

Čačak 

Štetni organizmi

Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)  

Usev/zasad

Malina 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 18.5.2023 12:02  by RC Čačak 
Last modified at 18.5.2023 12:58  by Boško Jezerkić