Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita zasada vinove loze  

Preporuke: Zaštita zasada vinove loze

Open

Naslov preporuke

Zaštita zasada vinove loze 

Tekst

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze razvoja listova do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 16-53).

 

Zasadi vinove loze se nalaze u osetljivoj fazi razvoja  na infekcije prouzrokovačima pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).

Padavine koje se najavljuju za naredni period mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije navedenim patogenima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana u cilju zaštite zasada, pre najavljenih padavina, kombinacijom preparata:

Ø  Thiovet jet 80 WG u količini primene 5-7 kg/ha ili

Ø  Kossan WG, Kumulus DF, Wetsul ili Microthiol special disperss (elementarni sumpor) u koncentraciji 0,3-0,5%

+

Ø  Prevent 80 WP, Mankosav 75 WG, Dithane M-45, Mankogal 80, Mankogal ekstra (a.m.mankozeb) u koncentraciji primene 0,2-0,25%

Tokom vizuelnog pregleda u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo simptoma na listu u vidu bradavičastih izraštaja, što je karakteristika napada lozine grinje šiškarice (Eryophies vitis). U zasadima gde se uoči prisustvo ovih simptoma, preporučuje se sprovođenje tretmana preparatom na bazi aktivne materije abamektin (Abastate) u količini primene 0,75 l/ha. 

Na ferominskim klopkama se ne registruju ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), pa se hemijski tretman sa ciljm suzbijanja ove štetočine u ovom momentu ne preporučuje.

Region

Valjevo 

Štetni organizmi

Eriofide (eriophyoidae); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola) 

Usev/zasad

Vinova loza 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 10.5.2023 9:17  by RC Valjevo 
Last modified at 10.5.2023 11:30  by Boško Jezerkić