Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita maline  

Preporuke: Zaštita maline

Open

Naslov preporuke

Zaštita maline 

Tekst

Na području delovanja RC Loznica zasadi maline se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i kondicije zasada nalaze od faze prvo lišće razvijeno, vidljiva osovina mladara do faze pet listova razvijeno (BBCH 11 – 15).Faza razvoja-Velika slika

Vizuelnim pregledom listova maline, na teritoriji RC Loznica,na naličju lista registrovano je prisustvo imaga eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis).

Porastom temperature vazduha preko 11 °C krenula je migracija imaga eriofidne grinje na mlade listove, gde sisajući biljne sokove izazivaju štete na listu u vidu hlorotičnog šarenila i deformacija lista. Porastom temperature preko 25°C ženke započinju polaganje jaja.

Preporuka je da se hemijski tretman sprovede, pre nego što prezimele ženke počnu da polažu jaja i to sa nekim od preparata na bazi:

a.m. abamektin ( Vertimec 018 EC, Abastate, Kraft 1,8 EW) u koncentraciji 0,1% uz dodatak mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 1%.

Region

Loznica 

Štetni organizmi

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis) 

Usev/zasad

Malina 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 28.4.2022 8:33  by RC Loznica 
Last modified at 28.4.2022 9:29  by Boško Jezerkić