Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Mere zaštite jagodastog, bobičastog i koštičavog voća od azijske voćne mušice  

Preporuke: Mere zaštite jagodastog, bobičastog i koštičavog voća od azijske voćne mušice

Open

Naslov preporuke

Mere zaštite jagodastog, bobičastog i koštičavog voća od azijske voćne mušice 

Tekst

Na lovnim klopkama za monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) registruju se ulovi ove štetočine u svim zasadima gde postoji rizik od nastanka šteta (malina, kupina, borovnica, breskva).

U pomenutim voćnim vrstama predlaže se primena svih raspoloživih mera kontrole:

1.         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivičnim delovima parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

 

 

2.    Uništavanje prezrelih plodova koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj ove štetočine. Predlaže se njihovo skupljanje i odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana. Na taj način sprečava se razvoj štetočine i pojava odraslih jedinki nove generacije.

 

3.       Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele.

 

4.         Uklanjanje  divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela.

 

5.        Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

 

6.    Hemijske mere borbe su dosta složene i usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. Kod proizvođača čiji su zasadi ugroženi od strane ove štetočine, preporučuje se primena insekticida, uz obavezno poštovanje karence:

 

 

Preparat

Aktivna materija

Doza/

koncentracija

Karenca

Za breskvu

Exirel

cijantraniliprol

0,075%

7 dana

Za borovnicu

Plures

deltametrin

0,5 l/ha

7 dana

Za kupinu

Karate zeon

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

Za malinu

Plures

deltametrin

0,5-0,75 l/ha

14 dana

 

 

 

 

 

 

Laser 240 SC 1

spinosad

0,04%

3 dana

1U svetu se, pored navedenih registrovanih insekticida, za suzbijanje azijske voćne mušice koristi i insekticid a.m. spinosad, sa karencom od 3 dana u zasadima malina (Belgija, Japan, Italija), od 3 dana u zasadima kupina i borovnica (Italija) (pogledati FAO izvor).

Region

Svi regioni 

Štetni organizmi

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 

Usev/zasad

Breskva; Borovnica; Kupina; Malina 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 23.7.2021 11:45  by Milica Tepić 
Last modified at 23.7.2021 12:06  by Milica Tepić