Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita krompira  

Preporuke: Zaštita krompira

Open

Naslov preporuke

Zaštita krompira 

Tekst

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, vremena sadnje i lokaliteta nalaze u fazi od razvoja krtola do početka žućenja lišća (BBCH 75- 92).

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira na lokalitetu Lukare, skoro svakodnevno se beleže  ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Za nekoliko dana očekuje se maksimum leta treće generacije i povećanje brojnosti te štetočine..

U cilju zaštite od navedene štetočine proizvođačima se preporučuje sprovođenje sledećih mera:

      -U usevima u kojima se vađenje očekuje u skorije vreme:

  • Krompir treba vaditi i skladištiti u što kraćem roku,
  • Skladišta krompira treba  na svim otvorima da budu obezbeđena gustim mrežama i optimalna temperatura u skladištu treba da bude ispod 10°C.

       -U usevima koji se neće vaditi u skorije vreme (Pešterska visoravan), čim se omoguće uslovi za ulazak na parcele, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kombinacijom sledećih insekticida:

 Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana)

                          +

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana).

U usevima krompira sa kasnim sortimentom, preporuka je da se nastavi  sa zaštitom lisne mase od prouzrokovača bolesti, plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), primenom fungicida:

     - Ranman top (a.m.cijazofamid) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Region

Novi Pazar 

Štetni organizmi

Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani) 

Usev/zasad

Krompir 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 22.7.2021 12:53  by RC Novi Pazar 
Last modified at 22.7.2021 13:12  by Boško Jezerkić