Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisustvo vrtnih muva u zasadima borovnice
Prisustvo vrtnih muva u zasadima borovnice

Na području delovanja RC Novi Pazar, registrovano je rojenje vrtnih muva (fam. Bibionidae) u zasadu borovnice, na punktu Bele Vode.

Tokom maja je masovno rojenje imaga, nakon čega se pare i polažu jaja u grupicama u zemlju. Odrasle jedinke se često roje u velikom broju.

Vrtne muve imaju jednu generaciju godišnje, prezimljava larva u zemljištu. Larve Bibionidae česte su na livadama i neobradivim površinama. Hrane se biljnim ostacima u raspadanju, a neke vrste i korenom biljaka. Mogu se naći u velikom broju oko korenova trava i žita.

Đubrenje stajnjakom doprinosi povećanju brojnosti, jer imago polaže jaja na mesta sa  dosta humusa i stajnjaka.

Odrasle jedinke se hrane  nektarom cvetova, mogu biti i oprašivači.

U usevima i zasadima gde  se registruje prisustvo ovih muva, ne bi trebalo uništavati njihovu populaciju.

Comments

There are no comments yet for this post.