Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisustvo lukove bube (Lilioceris merdigera) u usevima crnog i belog luka
Prisustvo lukove bube (Lilioceris merdigera) u usevima crnog i belog luka

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi crnog i belog luka se nalaze u različitim fazama razvoja listova, od četvrti do šesti list jasno vidljiv (BBCH 14-16).

 

Vizuelnim pregledom useva crnog  i belog luka, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo pojedinačnih odraslih jediniki lukove bube (Lilioceris merdigera) na do 10% biljaka.

 

 

Lukova buba nije ekonomksi značajna štetočina luka, ali u slučaju jačeg napada može napraviti štetu. Najveće štete pravi u usevima belog luka i praziluka.

 

Lukova buba ima dve generacije godišnje. Prezimljava kao odrasla jedinka u zemljištu. Tokom maja meseca izlaze sa mesta prezimljavnja i najpre se hrane listovima korova, a kada se pojavi luk prelaze na njega. Ženke polažu jaja u gomilicama od 5 do 20 komada i prilepe ih na listove luka sa donje strane. Kada se ispile, larve izgrizaju pera luka sa spovljne strane i ulaze u listove gde nastavljaju sa ishranom. Larve se razvijaju dve do tri nedelje, a zatim odlaze u zemlju gde se ulutkavaju.

  

Proizvođačima se preporučuje pregled useva luka i ukoliko se registruje prisustvo listova sa jajima i larvama ove štetočine njihovo mehaničko uklanjanje.

Comments

There are no comments yet for this post.