Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Prisustvo kukuruzne zlatice u kukuruzu
Prisustvo kukuruzne zlatice u kukuruzu

Na području delovanja RC Loznica usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvića ploda (BBCH 65-75).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na različitim lokacijama uočeno je prisustvo odraslih jedinki kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) na 4-5% biljaka.

 

Ova štetočina prezimi u stadijumu jaja u zemljištu na dubini 10-30 cm. Larve se pojavljuju polovinom maja. Hrane se korenom kukuruza tokom dve do četiri nedelje. Kada završe razvoj, ulutkavaju se u blizini korena, a nakon nedelju dana izlaze odrasle forme.

Najznačajnija biljka hraniteljka za kukuruznu zlaticu jeste kukuruz. Najveće štete prave larve ishranom na korenu. U početku se ubušuju u koren, a zatim ga pregrizaju u blizini glavne stabljike. Usled ovakvih oštećenja biljka gubi oslonac i zauzima specifičan položaj koji podseća na „guščiji vrat“. Štetu nanose i odrasle forme ishranom na listu i svilom sa vrha klipa, što ima za posledicu lošu oplodnju i formiranje rehuljavih zrna.

Mere borbe:

1. Plodored (najvažnija i najefikasnija mera, jer je kukuruzna zlatica tipična štetočina monokulture);

2. Izbor hibrida (Hibridi prilagođeni uslovima područja gajenja. Naročito oni koji razvijaju moćan korenov sistem);

3. Ranija setva (biljke bolje razvijaju korenov sistem do momenta piljenja larvi i ranije završe fazu cvetanja, pre pojave imaga).

Comments

There are no comments yet for this post.