Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Eriofidna grinja maline
Eriofidna grinja maline

Na području RC Loznica maline se nalaze u fazi otvoreni prvi cvetovi do 10 % cvetanja (BBCH 60-61).

Vizuelnim pregledom zasada malina, registrovano je prisustvo simptoma oštenja na lišću od eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis).

 

Simptomi napada eriofidne grinje na listu maline

 

Ženke eriofidne grinje lista maline prezimljavaju u kolonijama najčešće u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. U proleće kada temperatura pređe 12°C ženke se pokreću i obično se zadržavaju na naličju listova. U početku se zadržavaju na listovima dvogodišnjih izdanaka, a kasnije tokom sezone se premeštaju na naličje listova jednogodišnjih izdanaka. Ženke počinju da polažu jaja kada temperatura vazduha pređe 25°C. Ovi insekti su prisutni u malinjaku u periodu od aprila meseca, pa sve do oktobra i imaju više generacija u toku jedne godine.

 

Problemi na malinama koje prouzrokuje eriofidna grinja lista maline su veoma raznoliki. Na listovima usled njihove ishrane dolazi do pegavost listova, hloroze i malformacije delova lista, dok usled ishrane na plodovima dolazi do neujednačene oplodnje, pojave zrnavost, stagnacije rasta, neujednačene obojenosti plodova i neujednačenog vremena dozrevanja.

 

Strategija suzbijanja eriofidne grinje lista maline se bazira na vizuelnim pregledima počev od aktiviranja nakon zimskog perioda i  praćenja brojnosti prezimljujuće populacije. Cilj zaštite je suzbijanje zimskog imaga pre nego što dođe do polaganja jaja. Kasnije se pregledima utvrđuje  potreba za izvođenjem još jednog tretiranja, koji svakako mora biti obavljen najkasnije neposredno pred početak cvetanja.

RC Loznica je tokom ove sezone dao dve preporuke za suzbijanje ove štetočine:

-Preporuka 12.05.2022

-Preporuka 28.04.2022

Comments

There are no comments yet for this post.