Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13). U našem regionu setva pšenice je još uvek u toku, usevi posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fenofazi 2 lista razvijena (BBCH 12).

 


 

Vizuelnim pregledom useva ječma na različitim lokalitetima, registrovani su simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2-3% biljaka, lisne rđe ječma (Puccinia hordei) na do 1% biljaka, kao i prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 2-3% biljaka.

 


 

Vizuelnim pregledom useva pšenice posejane u najranijim rokovima setve, na različitim lokalitetima uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae ) na do 1% biljaka.

 

Aphididae- Velika slika

 

Lisne vaši u usevima pšenice i ječma su značajne jer osim šteta koje pričinjavaju ishranom na ovim biljnim vrstama, one su i vektori fitopatogenih virusa. Međutim, zbog ovako niskih brojnosti, mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju. Prag štetnosti za vaši u ovim fazama razvoja strnih žita iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili vise vaši (EPPO standard, PP 2/11(1)).

Osim pomenutih bolesti i štetočina na području delovanja RC Loznica nije uočeno prisustvo drugih simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo štetočina niti glodara.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Comments

There are no comments yet for this post.