Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Prisustvo simptoma sive truleži (Botrytis cinerea) u zasadima maline
Prisustvo simptoma sive truleži (Botrytis cinerea) u zasadima maline

Na području delovanja RC Loznica, u zasadima remotantnih (dvorodnih) sorti, malina se nalazi u fazi druga berba: još više plodova obojeno (BBCH 89).

Vizuelnim pregledom zasada dvorodnih sorti Polka, Polana, Heritage i Himbo Top, na različitim lokalitetima, uočeno je prisustvo simptoma sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

 

Velika slika

 

Pojavi bolesti pogoduje vreme sa obilnim padavinama i visokom vlažnošću vazduha. Malina je na infekciju ovim patogenom najosetljivija u fazama cvetanja i sazrevanja plodova. Pri kraju cvetanja patogen se nalazi na uveloj cvetnoj kapici, tako da zaraze ostaju prikrivene sve do početka sazrevanja plodova. Ukoliko su tokom berbe pogodni vremenski uslovi za razvoj bolesti, gubitak prinosa može biti veliki, a kvalitet plodova je znatno pogoršan. Ako se plodovi maline prodaju u svežem stanju, siva trulež je najznačajniji ograničavajući činilac prodaje.

 

Sa ciljem kontrole navedenog patogena preporučuju se sledeće mere:

-        obezbeđivanje dobre cirkulacije vazduha između izdanaka,

-        redovno branje zrelih plodova,

-        pažljivo rukovanje obranim plodovima sa ciljem izbegavanja njihovog mehaničkog oštećenja.

Comments

There are no comments yet for this post.