Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)
Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)

Na području delovanja RC Loznica usevi kukuruza se nalaze u fazi od gornji i donji delovi metlice u cvetanju; svila potpuno razvijena do faze rana mlečna zrelost.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na različitim lokacijama uočeno je prisustvo odraslih jedinki kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) na 3-4% biljaka.

Imago kukuruzne zlatice-Velika slika

Ova štetočina prezimljava u stadijumu jajeta. Od sredine maja do početka avgusta se pile larve. Lutke se sreću od kraja juna do kraja avgusta, dok se odrasli insekti sreću od kraja juna do sredine oktobra, a najmasovnija pojava je u vreme precvetavanja kukuruza. Ženke jaja (oko 400 komada) polažu u zemljište oko korena kukuruza gde je rastresita zemlja ili gde su prisutne pukotine na dubini od 10 do 30 cm.

Najveće štete prouzrokuje larva, hraneći se korenom kukuruza. U početku se hrane sitnim delovima korena, a zatim i bočnim i glavnim korenom u koji se ubušuju i pregrizaju u blizini glavnog stabla. Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje, pa takve biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša. Odrasle jedinke se hrane listovima (pre cvetanja), metlicom ili svilom (u vreme cvetanja), što utiče na smanjenje procenta oplodnje. Ipak, odrasle jedinke ne nanosi značajne ekonomske štete na kukuruzu.

Od agrotehničnih mera zaštite najvažnije su:

-plodored

-izbor hibrida koji imaju jači korenov sistem,

-ranija setva (biljke iz ranije setve završavaju fazu cvetanja pre pojave odraslih jedinki).

Comments

There are no comments yet for this post.