Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Ljubičasta pegavosti izdanaka maline
Ljubičasta pegavosti izdanaka maline

Na području delovanja RC Loznica u zasadima jednorodnih sorti malina na nižim nadmorskim visinama je završena berba dok je na nadmorskim visinama iznad 700m berba još u toku. Zasadi se nalaze u fazama od druga berba: još više plodova obojeno do faze stari listovi suše se, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 89 – 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline na više lokaliteta, na sortama Vilamet, Tulamin, Miker i Glen Ample su uočeni simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) na 2-3% mladara.

Simpomi na lastarima - velika slika

Prvi simptomi bolesti se javljaju na listu u vidu sitnih mrkih pega sa mrkožutim obodom na ivici i odatle se širi ka glavnom lisnom nervu. Usled zaraze dolazi do nekroze lišća između nerava u obliku slova ,,V“. Zaraženo lišće je često nepravilnog oblika i prevremeno opada. Sa lišća zaraza se preko lisne drške širi na noduse, gde se uočavaju tamne, kestenaste pege koje se šire oko pazušnih pupoljaka duž internodija. Pri većoj zarazi bolest može da zahvati ceo izdanak. U toku zime zaraženi izdanci dobijaju srebrnaste pege. Na zaraženim lastarima u proleće najčešće ne kreću pupoljci.

Mehaničke mere borbe su:

-uklanjanje zaraženih lastara

-korišćenje zdravog sadnog materijala

-pravilna rezidba kako bi se obazbedio dobar protok vazduha.

Pored ovih mera, veoma važne su i hemijske mere zaštite. Posebnu pažnju treba obratiti na primenu fungicida nakon berbe, jer je čest slučaj da se nakon berbe zapostave zasadi i patogeni se neomatano razvijaju i šire. Hemijske mere zaštite koje su preporučene pre ali i nakon berbe mogu se pogledati na linku.

Comments

There are no comments yet for this post.