Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Rđa maline (Phragmidium rubi-idei)
Rđa maline (Phragmidium rubi-idei)

Na području delovanja RC Loznica zasadi maline se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od prva grupa cvetova na dnu rozete do većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži (BBCH 55 – 59).

Rđa maline

Velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada malina na lokalitetima Šljivova, Vrbić, Brštica, Cerova, Banjevac, Tolisavac, Tomanj, Kržava i Bogštica uočeno je prisustvo simptoma rđe maline (Phragmidium rubi-idei) na od 2% do 3% biljaka.

Na zaraženim listovima sa lica lista oučavaju se sitne svetlozelene pege, dok na naličju dolazi do formiranja naradžastih spora.  Na stablu, simptomi rđe se javljaju u osnovi letorasta iznad zemlje u vidu narandžastih tačkica. Rđa maline prezimljava u obluku teleutospora u opalom lišću koje u proleće klijaju i formiraju bazidiospore koje vrše infekciju na listovima. Rđa maline nema prelaznog domaćina, te se ceo ciklus razvića odvija na malini. Razvoju ovog patogena pogoduje kišovito i hladno vreme.

U cilju kontrole rđe maline najvažnije su preventivne mere koje podrazumevaju:

·       gajenje manje osetljivih sorti,

·       optimalna gustina sklopa,

·       na vreme izvršeno proređivanje izdanaka,

·       optimalna ishrana biljaka,

·       otklanjanje i uništavanje zaraženih biljnih delova.

Comments

There are no comments yet for this post.