Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja: od faze jedan list razvijen do faze četiri lista razvijena (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetima Meševo i Belasica nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši i cikada.

Kao posledica niskih temperatura i prizemnih mrazeva u usevima se uočava prisustvo žućenja i oštećenja vršnih delova lista.

Pregledom parcela ozimog ječma na pojedinim parcelama, uočeni su simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalisna 2% biljaka. Takođe, tokom vizuelnih pregleda, nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara -poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko se registruje prisustvo glodara iznad praga štetnosti (prag štetnosti je od 10 do 50 aktivnih rupa po ha za poljskog miša i od 10 do 500 aktivnih rupa od poljske voluharice), preporučuje se primena gotovih mamaka - rodenticida, u aktivne rupe. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

 

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Kruševac kruška se nalazi u fazi mirovanja (BBCH 00).

 

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške uočen je početak aktivnosti odraslih jedinki obične kruškine buve  (Cacopsylla pyri)  u indeksu napada 0,5. Pregledom nisu uočena sveže položena jaja.

RC Kruševac će nastaviti sa praćenjem aktivnosti  obične kruškine buve, kao i početak polaganja jaja i signaliziraće pravi momenat za hemijski tretman.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac ozmi usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od klijanje i nicanje do faze četiri lista razvijeno (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma nije uočeno prisustvo simptoma bolesti. Takođe pregledom nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na do 2% biljaka. Aktivnost insekata je smanjena u odnosu na prošli pregled.

Pregledom pojedinih parcela pod pšenicom uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus) u niskoj brojnosti, ispod praga štetnosti.

 

Prag štetnosti kada se preporučuje hemijsko suzbijanje registrovanim rodenticidima su: za poljskog miša (Apodemus sylvaticus) od 10-50 aktivnih rupa po hektaru i za poljsku voluharicu (Miocrotus arvalis) od 10-500 aktivnih rupa po hektaru.

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac, setva ozimih useva je kasnila i još uvek traje. Posejani  usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi razvoja od klijanja i nicanja pa do 3 lista razvijeno (09-13 BBCH). 

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 6% biljaka, kao i prisustvo cikade Psammotettix alienus na do 4% biljaka.

Najavljeno zahlađenje za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti navedenih štetočina.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis).

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicima

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Vizuelnim pegledom zasada kruške uočeno je prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) u niskom intezitetu napada. Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Imaga prezimljujuće forme ove štetočine, u odnosu na letnju formu, su krupnija, tamnija i otpornija na niske temperature. 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Kruševca
Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom različitih obradivih i neobradivih površina su registrovane aktivne rupe od poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u vrlo niskoj brojnosti (kategorija I) u lucerištima, strništima i usevima kukuruza.
 
 

Pregledom mladih zasada voćaka i vinograda nisu registrovane aktivne rupe od  poljskih miševa kao ni od poljske voluharice.

Prag štetnosti kada se primenjuju hemijske mere zaštite je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljsku voluharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru.

Kategorije brojnosti:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Pošto je prisustvo aktivnih rupa trenutno  u vrlo niskim brojnostima, a primena rodenticida se preporučuje po postizanju II kategorije prisutnosti, za sada se ne preporučuju hemijske mere borbe. U narednom periodu može se očekivati povećana brojnost kako glodara tako i aktivnih rupa, zbog toplog i suvog  vremena.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem pojave i brojnosti ovih štetočina i blagovremeno će signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Kukuruzni plamenac u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, utvrđeno je prisursvo sveže položenih jajnih legla  kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  na do 2% biljaka. 

U narednim danima očekuje se intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije kukuruznog plamenca. Takođe,  pregledom useva registrovana su  i oštećenja od ubušivanja i ishrane larvi prve generacije te štetočine na biljkama. Prag štetnosti za merkantilni kukuruz je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca, odnosno 5% biljaka sa položenim jajnim leglima za semenski kukuruz i kukuruz šećerac.

 

U cilju smanjenja populacije kukuruznog plamenca preporučuje primena agrotehničkih mera poput izbegavanje gajenja kukuruza u monokulturi, uništavanje i duboko oranje biljnih ostataka i dr.

Hemijske mere zaštite sprovode se po dostizanju pragova štetnosti, na početku piljenja larvi, te se suzbijanje za sada ne preporučuje.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

 

Prisustvo eske u vinogradima

Na području delovanja RC Kruševac zasadi vinove loze se većinom nalaze u  fazi potpunog dodirivanja bobica, pa  do početka šarka (79-81 BBCH).

Vizuelnim pregledom u pojedinim vinogradima uočeni su simptomi karakteristični za esku vinove loze na pojedinačnim čokotima.

ESKA je kompleksna bolest vinove loze. Uglavnom se javlja u starijim vinogradima, ali je sve češća pojava simptoma i na mladim čokotima. Može da izazove sušenje celog čokota.  Smatra se da oboljenje izaziva više gljiva koje napadaju sprovodni sistem, a Phaeomoniella chlamydospora, Stereum hirsutum i Phellinus igniarius su najčešće izolovane gljive iz čokota vinove loze kao prouzrokovači ove bolesti.

Bolest se najčešće javlja u uslovima toplije klime. Sušenje i opadanje lišća je najčešći tip simptoma. Simptomi se mogu javiti na svim delovima vinove loze. Razlikuju se dva tipa bolesti: hronični i akutni. Hronični tip bolesti odlikuje se sušenjem i opadanjem lišća, a akutni iznenadnim sušenjem čokota.

Hronični tip bolesti  karakterističan je po tome što se u zoni između nerava lista javljaju izdužene žute ili crvenkasto-smeđe nekroze. Na listu samo glavni nerv zadržava zelenu boju. Na kraju može doći do sušenja i opadanja lišća pre vremena.

Akutni tip se manifestuje iznenadnim sušenjem čokota, pa je u upotrebi za ovu bolest često naziv i apopleksija. Do ove pojave dolazi najčešće tokom letnjih meseci u periodima kada je vrlo toplo. Simptomi se mogu javiti i na bobicama u vidu mrko-ljubičastih pega koje se pri jačem napadu spajaju, pa dolazi do njihovog pucanja i sušenja. Lastari koji su zaraženi zaostaju u porastu, venu i ne dolazi do njihovog zdrvenjavanja.

Najdestruktivniji simptom eske je iznenedno sušenje čokota ili pojedinih njegovih delova.  Na poprečnom preseku čokota uočava se centralni, oštećeni deo. Svetle je  boje i meke je konzistencuje, obrubljen jednom tamnijom zonom tvrdog drveta. Na uzdužnom preseku uočava  se zona svetlog, nekrotiranog drvenastog tkiva kome je obično predhodila jedna zona tamno obojenog drveta. Najčešće infekcije nastaju kroz rane posle oštrije razidbe.

Za zaštitu od ovog patogena najvažije su preventivne mere zaštite, koje podrazumevaju: sadnju zdravih loznih kalemova, potrebno je tokom rezidbe dezinfikovati alat (dezinfekcija makaza i drugog pribora je 70%-tnim alkoholom) u cilju sprečavanja širenja bolesti, premazivanje rana od rezidbe kalemarskim voskom, a orezane delove izneti iz vinograda i uništiti.

 

 

Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)

Na području delovanja RC Kruševac, vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja, od faze početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda, potpuno dodirivanje bobica (BBCH 77-79).

 

 

Vizuelnim pregledom  vinograda na nekim lokalitetima, uočeno je prisustvo simptoma crne truleži (Guignardia bidwellii). Kišno proleće, kao i česte padavine u vreme cvetanja vinove loze, pogodovale su razvoju i širenju crne truleži.

 

Ovaj  patogen napada sve delove biljke, list, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu pojedinačnih, karakterističnih svetlo-smeđih pega nepravilnog oblika. Pege su oivičene tamnomrkim prstenom, i u okviru pega mogu se uočiti crna telašca (piknidi). Simptomi na grozdu su  u vidu žućkastih mrlja, koje obuhvataju celu bobicu koja se na kraju sasuši. Patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima na čokotu ili na opalim bobicama na zemlji.

U cilju suzbijanja potrebno je odraditi mehaničko uklanjanje zaraženih lastara i grozdova sa čokota i njihovo uništavanje, kao i zaoravanje ostataka bobica na zemlji oko čokota vinove loze.

 

Suzbijanja crne truleži vrši se uspešno u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače. Sa zaštitom je potrebno početi u periodu kada je dužina lastara 10-15 cm.

Cikada Reptalus panzeri u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza  na pojedinim lokalitetima registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

 
 

Cikada Reptalus panzeri  je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača oboljenja crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.

 

Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza omogućava se njihov dalji razvoj.

Simptomi se ogledaju u pojavi crvenila na listovima, centralnom nervu i stablu kukuruza kao i deformacijama na klipu.

 

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida. Najznačajnija mera je pravilan plodored tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida ciklus razvoja cikade i znatno smanjuje populacija insekta u narednoj godini.

 

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima