Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)  

Štetni organizmi: Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Naziv (latinski naziv)

Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis) 

Opis

 
Attachments
Created at 2.4.2014 8:28  by Saša Pejović 
Last modified at 2.4.2014 8:28  by Saša Pejović