Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)  

Štetni organizmi: Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Naziv (latinski naziv)

Pepelnica pšenice (erysiphe graminis) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:12  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:12  by Anja Mihailovic