Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Faze razvoja jabuke i dozrelost pseudotecija (I nedelja)

Vizuelnim pregledom zasada jabuke , lokaliteti Zrenjanin i Sutjeska registrovano je da se sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze u fazi mirovanja (BBCH skala faza 00).

  

faza ajdared                           faza zlatni delišes

Laboratorijskim pregledom opalog lišća uočeno je da u pregledanim pseudotecijama, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), još nije došlo do formiranja askusa.

pseudotecija

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati faze razvoja i dozrevanje pseudotecija.

Zdravstveno stanje belog i crnog luka

Vizuelnim pregledom belog luka, lok.Mihajlovo, sorta: Bosut, datum setve 26.11.2017, registrovana je faza 1 do 2 lista razvijeno (BBCH skala 11-12).

Pregledom useva crnog luka, lok.Lukino Selo, proizvodnja iz semena, sorta: Senshyu yellow, datum setve 20.08.2017, registrovana je faza 1 do 3 lista razvijeno (BBCH skala 11-13).

Pregledom biljaka belog i crnog luka nije uočeno prisustvo štetočina i bolesti.

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje useva belog i crnog luka.

  

             beli luk                                  crni luk

Pregled pšenice, ječma i uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin pregledom parcela pod ozimim strnim žitima i uljanom repicom registrovane su sledeće faze razvoja i zdravstveno stanje:

-Pregledom pšenica iz optimalnih rokova setve koje se nalaze u fazi četiri razvijena bočna stabla (BBCH 24) uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 8% biljaka i simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) na 21% biljaka.

-Kod pšenica iz kasnijih rokova setve koje se nalaze u fazi drugog razvijenog bočnog stabla (BBCH 22)  registrovano je prisustvo simptoma pepelnice na 3%  biljaka i simptoma sive pegavosti lista na 12% biljaka. Tokom pregleda u usevima pšenice nisu registrovani simptomi rđe.

 

        faza pšenica                  siva pegavost lista

-Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi u fazi intenzivnog bokorenja, šest do sedam razvijenih bočnih stabala (BBCH 26-27), registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 18% biljaka,  pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 4% biljaka, ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni) na 1% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosprium secalis) na 3% biljaka.

  

  faza ječma     mrežasta pegavost lista     R.secalis

-Pregledom  uljane repice (sorta Neptune; datum setve 10.09.2017, faza razvoja lista: BBCH 18 – razvijeno 9 i više listova), registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na 4% biljaka.

  

     faza uljane repice                    

Za sada se hemijske mere nege ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati zdravstveno stanje useva na svom terenu.

Pregled ozime pšenice, ječma i uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi ozimih strnih žita se nalaze u fazi bokorenja.

-Pregledom pšenica iz optimalnih rokova setve koje se nalaze u fazi trećeg razvijenog bočnog stabla (BBCH 23) uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) na 12% biljaka. Kod pšenica iz kasnijih rokova setve koje se nalaze u fazi početka bokorenja (BBCH 21)  registrovano je prisustvo simptoma pepelnice na 4%  biljaka.

-Vizuelnim pregledom useva ječma koji ima razvijena četiri bočna stabla (BBCH 24) registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 8% biljaka,  pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5% biljaka  i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni) na 1% biljaka.

Pregledom  uljane repice (sorta Neptune; datum setve 10.09.2017, faza razvoja lista: BBCH 18   – razvijeno 9 i više listova) nije registrovano prisustvo simptoma bolesti i štetočina.

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati zdravstveno stanje u usevima na svom terenu.

                       

                                faza ječma                      

  

        faza pšenice                         faza uljane repice

Pregled ozime pšenice, ječma i uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja - BBCH 22: drugo stablo vidljivo.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) kao i pepelnice žita (Erysiphe graminis). Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Patogen

Procenat zaraženih biljaka (%)

Lukićevo

Nectaria

Pyrenophora teres

6

Erysiphe graminis

2

 

Pregledom useva pšenice, iz optimalnog roka setve, koja je u fazi bokorenja (BBCH 22 – drugo stablo vidljivo), registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) na 4 % biljaka.

Usevi pšenice iz kasnih rokova setve se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 13 – tri lista razvijeno) i prilikom pregleda nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Pregledom  uljane repice (sorta Neptune; datum setve 10.09.2017, faza razvoja lista: BBCH 18 – razvijeno 9 i više listova) uočeno je prisustvo lisnih vaši na pojedinačnim biljkama. Pad temperature doprineće zaustavljanju dalje pojave i umnožavanja vaši na biljkama.

RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje zdravstvenog stanja useva.

  

         faza pšenice                          faza ječma

 

   

Pyrenophora teres     Erysiphe graminis   vaši na u.repici

Pregled ozime pšenice, ječma i uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, registrovane su sledeće faze razvoja useva:

-    Pšenica (sorta Ingenio, datum setve: 19.10.) faza razvoja lista: BBCH 11 – prvi list razvijen;

-    Ječam (sorta Nectaria, datum setve 10.10.2017.) faza bokorenja: BBCH 21 – početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo;

-     Uljana repica (sorta Neptune; datum setve 10.09.2017.) faza razvoja lista: BBCH 18 – razvijeno 9 i više listova.

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo bolesti i štetočina.

RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje zdravstvenog stanja useva.

    

     faza pšenice           faza ječma         faza u.repice

Šimširov plamenac - Cydalima perspectalis

Na teritoriji RC Zrenjanin, na svetlosnim lovnim lampama, registruje se prisustvo imaga šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).

Šimširov plamenac je štetočina šimšira, božikovine i japanske kurike. U prvim fazama razvoja se teško prepoznaje, jer se larve prvo hrane u unutrašnjosti žbuna. Kada dođu do spoljnih delova prepoznaju se po prisustvu svilenkastih vlakana i paučini, koja može da prekrije celu biljku.

Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

O merama kontrole pogledati preporuke Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kliknuti ovde.

       

imago šimširovog plamenca      izgled napadnute biljke

 

 

Repina korenova vaš - Pemphigus fuscicornis

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Banatski Despotovac, registrovana je pojava repine korenove vaši (Pemphigus fuscicornis).

Repina korenova vaš ima 8 – 13 generacija godišnje. Biljke oštećuje sisanjem sokova na korenovim dlačicama i sitnijim korenčićima. Usled napada vašiju, korenove dlačice i korenčići delimično ili sasvim izumiru i dolazi do formiranja plutastog tkiva, zbog čega biljka gubi kontakt sa hranljivom sredinom. Na taj način se smanjuje pristup vode i hranljivih materija u biljku. Prinos i sadržaj šećera mogu biti značajno smanjeni kao i druge tehnološke vrednosti korena.

Napad se može očekivati tokom cele godine.

U mere zaštite ubrajaju se:

-          Pravilan plodored

-          Sistemsko uništavanje korova iz familije pepeljuga i loboda koje predstavljaju žarišta i mesto premošćavanja generacija ove štetočine

-          Navodnjavanje gotovo u potpunosti isključuje štetnost ove vrste.

  

izgled napadnute biljke            repina korenova vaš

 

Grinje u povrtarskoj proizvodnji

Na teritoriji RC Zrenjanin na lokalitetima u Mužlji, Mihajlovu i Lukinom Selu registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na povrtarskim kulturama – proizvodnja na otvorenom.

- na naličju listova patlidžana grinje prisutne na 25% biljaka

faza razvoja                                 grinje na naličju

- na listovima celera na 15% biljaka

grinje na celeru

-na listovima dinje na 13% biljaka

grinja pod binokularom

S obzirom da je prisustvo grinja značajno i da na napadnutim biljkama dolazi do sušenja listova kao posledica ishrane pomenute štetočine što može dovesti do defolijacije biljaka u narednom periodu, preporuka proizvođačima je obilazak i pregled svojih parcela i po potrebi obavljanje tretmana nekim od akaricida sa kraćom karencom u odnosu na datume berbe plodova:

Apollo 50 SC (a.m. klofentezin) 0,04% (karenca 7 dana)

Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) 0,05 – 0,1% (karenca 21 dan)

Kontinuirani pregledi boranije

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, usevi boranije se nalaze u fazi formiranja mahuna (10 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu).

Faza razvoja

Kontinuiranim vizuelnim pregledima registrovano je povećanje broja položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera):

Sorta

Datum setve

Datum pregleda

Faza razvoja po BBCH skali

Index napada

Sonesta

30.05.2017.

07.07.2017.

Otvoreno 30 % cvetova (BBCH 63)

0

13.07.2017.

Puno cvetanje (BBCH 65)

1, 25

17.07.2017.

10 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu (BBCH 71)

2, 5

 

S obzirom da se usevi boranije nalaze u osetljivoj fazi razvoja mahune, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, jer se u sledećem periodu očekuje početak piljenja larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Jaje H.armigera

1 - 10 Next